top of page

MULTISOURCING SERVICE INTEGRATION

Andreas Berger

TAR BORT KOMPLEKSITET OG GIR DEG DIGITAL KONTROLL

Når IT-tjenestene øker i omfang og kompleksitet, blir infrastruktur og applikasjonsforvaltning mer og mer krevende. CIO og IT-avdeling bruker stadig mer tid på å forvalte og følge opp leverandører, og får mindre kapasitet til å bidra til digital innovasjon i forretningsenhetene.

Med Multisourcing Service Integration får du:

  • Ett kontaktpunkt for hele, eller deler av, IT-forvaltningen

  • Forutsigbar administrasjon av underleverandører og tydelig SLA og rapportering

  • Tilgang til «best-of-breed» løsninger fra markedsledende leverandører

  • Systematisk kontinuerlig forbedring

  • Spisskompetanse når du trenger det

Andreas Berger, Move Operations

Move Tjenestekatalog

 

Move har omfattende Tjenestekatalog som dekker driftstjenester både on-prem, off-prem samt integrasjon mot skyleverandører/tjenester som Azure, Google Cloud og AWS.

Sammen setter vi opp en kundetilpasset driftsløsning basert på multisourcing service integration prinsippet.

Konsulenttjenester som kan inngå i en driftsavtale

Multisourcing service integration
ISO27001_logo.JPG

ISO/IEC 27001 er en standard for ledelsessystem og er verdens mest anerkjente innen data- og informasjonssikkerhet. En ISO 27001-sertifisering viser først og fremst at man tar sensitive kundedata og konfidensiell informasjon på alvor, og at man oppfyller de krav som standarden krever.

Move Operations etterlever denne standarden.

MSI blir også omtalt som Service Integration And Management av Gartner.

Gartner MSI guide

Trenger du en partner til å drifte dine IT-behov - ta kontakt!

Våre tjenestepartnere

bottom of page