top of page

Governance Risk and Compliance

GRC

Styring og internkontroll

rund-1dagsworkshop.png

IT spiller en stadig viktigere rolle for bedrifter. Riktig styring og kontroll av IT-tjenester krever at teknologi og digitale løsninger samsvarer med virksomhetens mål og strategi. Styring og internkontroll sørger for effektiv samhandling mellom ledelse, ansatte, teknologi og prosesser.


Vi kan hjelpe din virksomhet med:

  • Styring av informasjonssikkerhet etter ISO/IEC 27001

  • Ledelsessystem for kvalitet etter ISO/IEC 9001

  • Etterlevelse av lovpålagte krav

  • Internrevisjon og rapportering

  • Følge beste praksis innen operations management

  • Sikre at IT-kostnader står i samsvar med verdi som skapes i virksomheten


Gjennom sterk teknologiforståelse, juridisk kompetanse, og bred erfaring fra arbeid med styringssystemer, er vi i stand til å etablere tilpasset styring og internkontroll på en måte som ivaretar din virksomhets behov.
 

Last ned produktark (pdf)

bottom of page