top of page

Governance Risk and Compliance

Regulatorisk etterlevelse

rund-1dagsworkshop.png

Våre jurister har bred erfaring med å bistå virksomheter å etterleve personvern- og sikkerhetslovgivning. Ved å jobbe tett på områdene risikostyring og informasjonssikkerhet, tar vår rådgivning sikte på å være verdiskapende og praktisk orientert.

Vår Compliance-avdeling kan hjelpe dere med å etterleve:

  • Personopplysningsloven m/forskrifter

  • Personvernforordningen (GDPR)

  • Sikkerhetsloven m/ forskrifter

  • IKT-forskriften (Bank og finans)

  • eForvaltningsforskriften

  • Forskrift om risikostyring og internkontroll

  • Annen sektorspesifikk regulering innen informasjonssikkerhet.


Gjennom omfattende erfaring er vi i stand til å løse juridiske spørsmål som oppstår i grensekrysset mellom teknologi og juss. Som et resultat av dette har vi opparbeidet sterk teknologiforståelse og kompetanse innen innebygd regelverksetterlevelse.

Last ned produktark (pdf)

GRC
bottom of page