top of page
Power Dashboard

Power Dashboard for VMware


Intelligent oversikt over ditt VMware driftsmiljø

Microsoft Gold Partner

Oversikt og kontroll

Alle IT-ledere har behov for å holde oversikt og kontroll over sine IT-systemer. Dette for at man skal kunne iverksette tiltak til riktig tid og riktig sted og å sikre problemfri drift.
 

Benytter du virtualiserte tjenester med VMware i ditt miljø, vil Power Dashboard for VMware hjelpe deg å holde full kontroll og gi prediktiv informasjon på de kritiske driftsparametrene.

Hvorfor investere i Power Dashboard for VMware?

  • Visualiser kritisk nøkkeldata som du daglig sjekker i ditt VMware-miljø

  • Distribuer og del informasjon relatert til Vmware miljøet enklere ved å benytte rapporter og dashboard i Power BI Service

  • Effektiviser arbeidsflyten ved å benytte Power BI Service som en felles rapporteringsportal, i stedet for å lete deg frem i x antall systemer

  • Visualiser dataene fra ditt VMware miljø som gjør det lettere å se analyser, målinger, status og andre statistikker opp mot hverandre

  • Integrer rapporten i Teams, Sharepoint og andre interne nettsider for enkelt å dele informasjon om ditt VMware miljø

  • Eksporter rapporten til Power Point eller PDF for videre bearbeiding dersom du trenger det, da!

  • Integrer og kombiner driftsdata fra flere kilder

bottom of page