top of page

Business Intelligence

Proof of Concept workshop med Power BI som visualiseringsverktøy

Business Intelligence

I denne tjenesten vil kunden få en proof-of-concep (PoC) Business Intelligence-løsning (BI) med bruk av Power BI som visualiseringsverktøy. Tjenesten vil være nyttig for kunder som vurderer implementering av en større BI-løsning, eller for kunder som vurderer bruk av Business Intelligence og analyse. Løsningen kan kjøres som et pilotprosjekt der kunden i ettertid kan vurdere nytteverdi og eventuell videre utvikling.

Business Intelligence er med på å fremme en datadreven kultur der beslutningstagning i større grad blir støttet opp av data og dermed fremmer kvaliteten på fremtidig beslutninger.

Varighet: 5 dager

Proof-of-concept løsningen inkluderer følgende:

  • Kort og presis kartlegging av kundens ønske om ferdigstilt sluttresultat

  • Maksimal bruk av to datakilder, der autentisering og tilgang til datakilder legges til rette på ­forhånd

  • Datakilder knyttes direkte opp mot Power BI, fra on-premise eller forskjellige sky-tjenester

  • Rensing og transformering av data, i tillegg til KPIer og målinger som vil bli gjort i Power BI

  • Utforming av Power BI rapport og Dashboard for laptop og smartphone view

  • Gjennomgang av Power BI PoC og opplæring for kunden

Last ned produktark (pdf)

bottom of page