• Pieter Spilling

Valutaforbehold ifbm coronasituasjon


Samfunnet og markedet er i en unntakstilstand som bl.a. innebærer store svingninger i valuta.


Som følge av dette innfører Move AS med umiddelbar virkning:

Alle priser på produkter og lisenser gis med forbehold om at endring i valutakurs vil kunne føre til prisendring.

Samtidig jobber vi med våre leverandører for å holde en så stabil prisstruktur som mulig. For spørsmål henvend deg til din salgskontakt eller til vår økonomiavdeling.

0 visninger
  • Facebook
  • Linkedin - Grå Circle

tlf: 66 77 99 00

©2020 by Move AS