top of page

Personvernombud as-a-service

Oppdatert: 4. sep. 2020

Det belgiske datatilsynet har gitt overtredelsesgebyr på 50 000 euro til Proximus SA på bakgrunn av at personvernombudet var i direkte interessekonflikt med andre roller personen hadde i virksomheten.


Juridisk rådgiver Oliver Zengler Jakobsen tilbyr personvernombud som en tjeneste.
Juridisk rådgiver Oliver Zengler Jakobsen tilbyr personvernombud som en tjeneste.

Det Belgiske datatilsynet fant at personvernombudet ikke ble involvert i tilstrekkelig grad ved brudd på personopplysningssikkerheten og at vedkommendes rolle som head of compliance, risk management og audits medførte brudd på kravet om uavhengighet for personvernombudrollen.

Kilde: https://iapp.org/news/a/belgian-dpa-issues-fine-over-breach-of-gdprs-dpo-requirement/


Denne saken (og en rekke andre) illustrerer at det kan være vanskelig for virksomheter å etterleve personvernforordningen (GDPR) og personopplysningsloven med forskrifter. Lovverket er omfattende og selv for ressurssterke virksomheter har det vist seg å være en utfordring å tilfredsstillende etterleve det komplekse regelverket. Når GDPR plasserer ansvaret for behandling av personopplysninger på selskapet som subjekt og juridisk person, og det med selskap siktes til aksjeselskap, må ansvarsplasseringen også tolkes i lys av aksjelovgivningen.

Styret er selskapets øverste ledelse, og har etter aksjelovens § 6-12 et særskilt ansvar for forsvarlig forvaltning av selskapet. Personvernforordningen forutsetter at selskapets ledelse ikke bare tar stilling til habilitetsspørsmål, men også ressursbehov og kompetanse knyttet til rollen for operasjonell oppfølgning av personvernregelverket.

For mange virksomheter kan det være gunstig å engasjere en ekstern personvernkoordinator eller personvernombud som utfører oppdraget på vegne av virksomheten. Dette innebærer bl.a. oppfølgning av operasjonelle aktiviteter, bistand knyttet til hendelseshåndtering og endringsledelse, og rapportering til selskapets ledelse. Ledelsen og styret kan på denne måten være trygg på at virksomheten etterlever gjeldende regelverk på området.


Move har utviklet en slik tjeneste der vi kan tiltrå som ekstern personvernkoordinator eller personvernombud for din virksomhet. Kontakt vår compliance funksjon for mer informasjon.


Oliver Zengler Jakobsen

Juridisk rådgiver / Compliance konsulent

ozj@move.no

+47 454 19 418

352 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page