• Pieter Spilling

Ny og forbedret innsikt med Power BI

Microsoft sin business intelligence løsning Power BI er et av de aller mest brukte verktøy for å få verdi ut av dataene dine. Et godt oppsett av Power BI legger til rette for god informasjonsflyt, forbedret rapportering og gir muligheten til ny innsikt - som igjen gir konkret forretningsverdi.


Våre BI konsulenter Elsa Bjerregaard og Gina Rødseth, tar i dette webinaret en gjennomgang av Power BI. Hva er Power BI, og hvordan bruk av analyseverktøy i stadig større grad bidrar til bedre beslutningsgrunnlag i virksomheter.


I tillegg kjører de gjennom en demo og lager en eksempel-rapport.Ta gjerne kontakt med Elsa eller Gina for en diskusjon rundt bruken av BI i din virksomhet.

  • Facebook
  • Linkedin - Grå Circle

tlf: 66 77 99 00

©2020 by Move AS