top of page
  • Oona

Digital langtidsoppbevaring til Norsk Helsearkiv

Oppdatert: 30. apr. 2020

Norsk Helsearkiv valgte fremtidsrettet IT-infrastruktur.

Norsk Helsearkiv på Tynset
Norsk Helsearkiv åpnet i 2019 på Tynset med IT-infrastrukturløsninger fra Move. Foto: Statsbygg/Trond Isaksen

Norsk Helsearkiv etablerer seg i nye moderne lokaler på Tynset. Her skal pasientjournaler fra avdøde personer lagres digitalt. Løsningen som leveres er en nøkkelferdig og helintegrert «ende til ende» datasenter-løsning som består av både regnekraft, lagring, arkivering, nettverk, backup, sikkerhet, sone og forvaltningsmodell, samt robot-basert software for filsluse-automatisering.


Løsningen bygger på en fremtidsrettet lagringsplattform med bl.a objektbasert lagring og arkiv i «privat sky» som skalerer tilnærmet uendelig. Dataene skal lagres på ubestemt tid og vil gi enkel og sikker tilgang på helsedata. Dette åpner muligheter for ny forskning på utvikling i helsetilstanden til den norske befolkningen og er helt nytt i verdenssammenheng.

Kravspesifikasjonen har Norsk Helsearkiv utarbeidet i samarbeid med Arkivverket og Nasjonalbiblioteket. De tre virksomhetene har som følge av dette etablert et felles fagmiljø for digital langtidsbevaring.


Move ble valgt som leverandør av IT-infrastruktur til det nye senteret på Tynset med bakgrunn i god spisskompetanse for komplekse IT-leveranser og «den samlede verdikjeden», med sikkerhet og tilgang på data. Move evner å se hele bildet med alle aspekter for både virtualisert driftsplattform, lagring, redundans, backup, katastrofegjenoppretting og sikker kryptert kommunikasjon med involverte offentlige instanser.https://www.arkivverket.no

250 visninger1 kommentar
bottom of page