Microsoft varsler prisøkning

Microsoft Norge har kommet med en kunngjøring om prisendringer på kommersiell, lokal programvare og onlinetjenester for å bedre speile markedene mellom Norge og EU/EFTA-regionen.Fra 1. mars 2021 vil de norske prisene for kommersiell programvare og online tjenester øke med 9 prosent slik at det harmonerer bedre i EU/EFTA regionen.

Med jevne mellomrom evaluerer Microsoft sine lokale priser, dette for å sikre en rimelig justering på tvers av regioner og nettopp denne endringen er forårsaket av dette. Move vil dermed justere sine priser tilsvarende.


Her kan du lese Microsoft sin melding; Endring for kommersielle, lokale programvare og onlinetjenester i Norge (microsoft.com).


Har du spørsmål rundt dette, ta kontakt med oss.

245 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle