top of page

Kontroll på informasjonsdeling

Vi blir alle deler av en digital verdikjede med økende krav til samhandling. Deling av selskapskritisk og personsensitiv informasjon vil for mange inngå i disse verdikjedene.


Hvordan sikre effektiv informasjonsdelen samtidig som sikkerheten ivaretas. Helpsystems har de siste 18mnd kjøpt opp flere ledende selskaper innfor dette området, og setter dette sammen til en banebrytende verktøykasse for å løse disse utfordringene.


Deres løsninger dekker hovedområdene automatisering og cybersikkerhet, og innenfor disse feltene har vi respektive løsninger for:

  • Robotic Process Automation (RPA)

  • Workload automatisering

  • Infrastruktur automatisering

  • Data sikkerhet

  • Identity og access management (IAM)

  • Infrastuktur sikring

  • Compliance (samsvar)

Move har samarbeidet med HelpSystems i lengre tid og iforbindelse med Move sitt sommerwebinar 3. juni inviterte Leif B. Paulsen i Move Nick Hogg til en samtale og gjennomgang.143 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page