top of page

IT-selskapet Move vokser og trenger flere medarbeidere

Oppdatert: 4. sep. 2020


Covid-19 fører i disse dager til at mange virksomheter må permittere og si opp medarbeidere og noen kjemper for å bevare sine arbeidsplasser. Move AS opplever derimot økt etterspørsel og jobber kontinuerlig for å sikre tilgjengelighet av riktig IT-kompetanse for sine kunder. Move leverer IT-løsninger samt drifts- og konsulenttjenester til både offentlige og private virksomheter. Fortsatt er den største utfordringen å ha nok kompetanseressurser tilgjengelig når kundene har behov for assistanse.


I alle virksomheter, enten man er rammet av Covid-19 situasjonen eller ikke, så er IT-systemene kritiske for driften. Hos de aller fleste er presset på IT-systemer og samhandlingsløsninger store som følge av de endringene i arbeidssituasjon som Covid-19 medfører. Nye arbeidsmønstre krever nye løsninger og funksjoner med økt kapasitet, som igjen krever tilgang på riktig IT-kompetanse.

Så langt i år har Move en vekst i tjenesteomsetningen på 46% sammenlignet med samme periode i fjor. ¬Selskapet er derfor kontinuerlig på jakt etter flere dyktige konsulenter for å øke kapasiteten ytterligere. Områdene det satses på er datasentermodernisering, nettverk, skytjenester, driftstjenester, «business intelligence», «governance» og IT-sikkerhet.

«Vi er heldige som er i IT-bransjen og leverer viktig samfunnsmessig og virksomhetskritisk kompetanse» sier administrerende direktør Roald Sannæs. «Så langt har vi ikke sett negative effekter på aktivitetsnivået som følge av Covid-19, snarere tvert imot. Riktignok har vi enkelte kunder som har utsatt eller stoppet prosjekter, men totalt sett har etterspørselen etter vår spisskompetanse økt. Som de fleste andre er vi forberedt på at nedgangen kan komme, men vi ser fortsatt høy etterspørsel etter våre tjenester og trenger flere medarbeidere med spisskompetanse.»

Move har drevet i 30 år og er spesialister på IT-infrastruktur. Selskapet er både konsulentselskap, systemintegrator og tjenesteleverandør.

  • Move Consulting er et av de store IT-kompetansemiljøene i Norge med unik spisskompetanse innenfor et bredt spekter av løsningsområder. Strategien er å ha høy tilgjengelighet på kompetanse for raskt å kunne levere konsulentkapasitet til sine kunder.

  • Move Solutions er en av landets ledende systemintegratorer. Gjennom rådgivning og design tilbyr selskapet løsninger som er tilpasset virksomheten, basert på de til enhver tid ledende teknologier og tjenester.

  • Move Operations er en Multisourcing Service Integrator som leverer «best of breed» tjenester, integrerer tjenestene med eksisterende løsninger og kan forvalte hele eller deler av virksomhetens IT-løsning uavhengig av om løsningen er i et datasenter eller i skyen.

Move omsatte i 2019 for 285 millioner med et resultat på 9,7 millioner. Selskapet har 75 ansatte og holder til sentralt i Oslo sentrum.

1 076 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page