Multisourcing Service Integration

Oppdatert: 24. mai 2020

Gartner spår fremveksten av en ny rolle i IT-leveransene


Det anerkjente analyse og rådgivningselskapet Gartner beskriver behovet og fremveksten av en ny rolle i IT-leveransene; Multisourcing Service Integration (MSI) – som også benevnes Service Integration And Management (SIAM).Med økende kompleksitet i IT-landskapet, teknologiske innovasjoner og krav til CIO og IT-avdelingen om å bli mere forretnings- og tjenesteorienterte, må IT-staben administrere et større antall underleverandører. Alt fra større applikasjons-, driftsleverandører og skytjenester, til mindre nisje applikasjoner og mobile apper.

Etter hvert blir driftsomfanget så stort at man må legge opp til en tjenesteintegrator rolle for å koordinere og samkjøre tjenester og leverandører og kunne rapportere under en samlet SLA.Gartner med rapport om Multisourcing Service Integration

Noen hovedbudskap fra Gartner:

  • MSI rollen krever teknologi- og strukturkompetanse som tar lang tid å utvikle.

  • Markedet for MSI tjenester utvikler seg raskt i takt med ny teknologi og brukerkrav. Tjenesten dekker et vidt spekter; - driftstjenester (managed services) - megling av skytjenester (cloud service brokerage) - konsulenttjenester - sourcing av "best of breed" kompetanse - IT-service management


Move har tatt et strategisk valg i å utvikle sitt tjenestespekter til å være en multisourcing service integration partner. Da oppnår du:

  • Single point of contact

  • Forenklet leveransemodell for IT-tjenester

  • At du kan bruke interne ressurser på verdiøkende aktiviteter


Gartner rapporten er en guide til både kunder og MSI-tjenesteleverandører. Du finner den her: https://www.gartner.com/en/documents/3258917/market-guide-for-multisourcing-service-integration.


Kontak oss for mer informasjon.

346 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle