top of page
  • Oona

Få digital kontroll i den mobile samhandlingen

Oppdatert: 30. mar. 2020

Corona-viruset utfordrer våre virksomheter i mange dimensjoner, og bedrifter opplever forskjellig grad av påvirkning på sin kjernevirksomhet.

Mange kunder får nå virkelig testet sine digitale løsninger i forhold til samhandling - på godt og vondt. Utfordringene varierer sterkt i forhold til hvor godt forberedt bedriften er, og «digital kontroll» får mange nye dimensjoner i denne akutte situasjonen. Vi har de siste dager sett at kunder opplever problemer knyttet til fjernarbeid og fjerndrift, funksjonalitet, kapasitet, tilgjengelighet og sikkerhet i samhandlingen.

Move har over 30 års erfaring med IT-løsninger som understøtter mobilt og fleksibelt arbeid, og vi er klare til å bistå våre kunder med å opprettholde og forbedre den digitale kontrollen under dagens rådende forhold.

Vi inviterer deg til en åpen dialog for å diskutere dine utfordringer og muligheter knyttet til digital kontroll i denne nye situasjonen. Dette er uavhengig av om du benytter løsninger lokalt, i skyen eller har en hybrid struktur. Vi har erfaringen som trengs til å kunne bistå deg i alle settinger.

La oss sette opp en workshop på videokonferanse og diskutere dine muligheter og utfordringer i dagens situasjon, og se på mulige tiltak som vil hjelpe på både kort og lang sikt.


Ta kontakt og la oss sammen sette en relevant agenda knytte til deres spesifikke situasjon!

219 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page