top of page

Cyber-sikkerhet med Fortinet Security Fabric

Digital innovasjon skjer over alt i samfunnet vårt. Næringsliv og offentlig forvaltning må innovere og ta i bruk ny teknologi, enten for å redusere kostnader, oppnå kortere tid-til-markedet, øke effektivitet, og ikke minst forbedre kunde-opplevelsen. Typiske initiativ er å flytte applikasjoner og prosesser til skybaserte tjenester, ta i bruk Internet-of-tings (IoT) eller kunstig intelligens og roboter.


Med økende kompleksitet i infrastrukturen kommer også økt sårbarhet. Det forekommer stadig oftere cyber-angrep på virksomheter, både tradisjonelle som er lette å beskytte seg mot, men også svært avanserte og godt skjulte angrep. Nettopp derfor er det viktig å etablere en robust sikkerhetsløsning som gjør det strømlinjeformet å få oversikt over hele IT-landskapet, og verktøy som er effektive å bruke.


Fortinet Security Fabric løser mange av disse utfordringene med en rekke integrerte og automatiserte løsninger som gir:

  • Security-driven Networking som sikrer og akselererer nettverket og brukeropplevelsen.

  • Zero-Trust Network Access som identifiserer og sikrer brukere og enheter både på og utenfor nettverket.

  • Dynamic Cloud Security som sikrer og kontrollerer skyinfrastruktur og applikasjoner.

  • Kunstig intelligens (AI)-drevet Security Operations som automatisk forhindrer, oppdager og reagerer på cybertrusler.


I vår hverdag blir enkel administrasjon og effektiv sikkerhet kritisk for flere og flere virksomheter. Fortinet legger forkus på "Single Pane of Glass" i Security Fabric.

Her viser vi frem hvordan effektiv og enkel sikkerhet bygges helt ut til endepunktene.

I dette webinaret har Christian Lunde i Move invitert Lars Eidsten fra Fortinet til å gå gjennom Security Fabric og vi får også en praktisk demonstrasjon mot slutten av webinaret.223 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page