top of page

Corona-virus håndtering i Move

Oppdatert: 17. jan. 2022

OPPDATERT INFO: CORONAVIRUSET

Situasjonen med coronaviruset eskalerer raskt. Basert på nyeste anbefalinger, oppfordringer og pålegg fra FHI/Folkehelseinstituttet, har Move gjort egne vurderinger og tiltak basert på deres råd og pålegg.


For å imøtekomme og ta en ansvarlig rolle knyttet til ulike spredningsscenario, har Move besluttet å utsett alle sine planlagte arrangement. Dette gjelder våre pågående aktiviteter; Nutanix HQ reise/besøk til Nederland, US Ambassade-seminar og "Beers for Engineers" fagsamling – som alle var planlagt nå i mars og april. Vi utsetter derfor disse aktiviteter på ubestemt tid og kommer tilbake med nye invitasjoner og detaljer på et senere tidspunkt.


Move har innført følgende tiltak for å sikre våre kunders IT-drift og tilgang på kompetanseressurser:

1: Reduksjon av smitterisiko  

  • Move Operations driftskonsulenter er delt i to team, ett som jobber fra vårt Operations-senter, og et annet team som jobber remote fra hjemmekontor. Move Consultings konsulenter jobber primært fra hjemmekontor hvis man ikke har på forhånd avtalte oppdrag hos kunder.

  • Move har alle tilgjengelige verktøy og systemer tilgjengelig for å kunne gjennomføre møter og utføre oppdrag «der man er».

  • Alle Moves medarbeidere er pålagt å følge sentrale og lokale myndigheters råd og retningslinjer for å redusere smitte.

  • Det er innført pålegg om hjemmekontor, reiseforbud, forbud mot deltagelse på store møter og arrangementer i tillegg til gjeldende hygiene råd.

  • Alle selskapets arrangementer frem til 30. april er utsatt.

  • Alle Moves ansatte SKAL følge de retningslinjer som er innført hos våre kunder og oppdragsgivere.


2: Opprettholder driftskapasitet og sikrer tilgjengelig kompetanse

  • Gjennom å sikre at Moves medarbeidere jobber spredt, og ikke er samlet på selskapets kontor i Oslo sentrum reduserer vi risikoen for at store deler av organisasjonen rammes av smitte samtidig. Dette opprettholder kvalitet og kapasitet i vårt driftsarbeid og sikrer tilgang på nødvendig kompetanse også i en vanskelig og utfordrende periode. Skulle én del av organisasjonen bli rammet vil vi fortsatt ha kapasitet i andre deler av organisasjonen.


Gjennom disse tiltakene har vi sikret at våre tjenester vil være opp å gå og at vår kompetanse vil være tilgjengelig for våre kunder som normalt.


Move ServiceDesk vil holde åpent som vanlig fra kl. 08:00 – 16:00 hvor du vil treffe på de samme menneskene som ellers. Ut over dette er vakttelefonen åpen utenom kontortiden for våre avtalekunder.


Move AS har i over 30 år arbeidet med mobile arbeidsformer og er godt rustet for å etterleve alle forhold knyttet til å kunne arbeide uavhengig av lokasjon. Da Move både evner og har god trening i å jobbe mobilt, har vi besluttet å innføre «frivillig hjemmekontor» for alle ansatte. Dette slik at salgs- og konsulentarbeid kan videreføres så normalt som mulig inn mot kunder og oppdragsgivere. Våre konsulenter vil fortsatt levere tjenester 1:1 mot kunder, og der det er ønsket eller hensiktsmessig gjøres dette via VPN-tilkobling remote mot kunder. Move vil, blant andre verktøy for remote oppkobling, benytte seg av både MS Teams og Zoom videokonferanseløsninger som kan integreres med alle andre kjente systemer. Zoom sine løsninger er basert på «as-a-service» cloud-tilgang og vi kan koble alle våre forretningsdeltagere inn her - alt fra store avanserte møteromsløsninger til mobile brukere på mobiltelefon, nettbrett eller PC med 1:1 og 1:mange koblinger. Move vil derfor både tilrettelegge og oppfordre til bruk av videobaserte møter i en tid fremover.

De kunder som ønsker og har behov for rask etablering av videokonferansefunksjonalitet kan henvende seg til Move, og vi vil raskt kunne realisere denne type løsninger for våre kunder og samarbeidspartnere.

Håper med dette både på forståelse for våre tiltak basert på FHI sine anbefalinger og pålegg, samtidig som vi legger grunnlag for å videreføre viktig arbeide og bistå med beredskap og tjenester til alle våre kunder.

187 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page