top of page

Ikke bli tatt med buksa nede!

Oppdatert: 28. mai 2020
Av: Finn Erik Madsen, salgssjef tjenester


I min hverdag som kunderådgiver med salg av skytjenester møter jeg mange IT- og forretningsledere som har tatt i bruk skytjenester fullt ut («all cloud»), noen har delvis tatt det i bruk («hybrid cloud») og noen få har ikke tatt i bruk skytjenester i det hele tatt. De fleste har gjort vurderinger av hva som er status for egen IT-plattform, hva som ligger av muligheter i ny funksjonalitet, hvilke føringer og strategier de ifølge eiere, styret og ledelsen skal forholde seg til samt om det er sannsynlig å oppnå gevinster ved utnyttelse av ny teknologi.Selv ser jeg på vurdering og valg av IT-plattform som for kjøp av bilforsikring;

 • Hvis man vurderer risiko for skade som lav, eller lav verdi på bilen, eller aksepterer å kjøre med høy risiko, så kan man velge ansvarsforsikring eller del-kasko.

 • Har bilen derimot høy verdi, og man ønsker å beskytte verdien, samt har behov for å kunne være raskt oppe å kjøre etter en skade, så bør valget være kasko eller kasko med leiebil.

Det viktigste er å unngå og komme i en situasjon hvor du ikke vet om du har forsikring eller hvilken forsikring du har. Er du overforsikret – eller har underdekning? Er det mulige gevinster dere går glipp av? Du må for all del ikke bli tatt med buksa nede.

For å unngå dette vil en workshop for å vurdere muligheter og gevinster ved sky-løsninger være smart.

 • I en CloudSmart Workshop vil vi gjennomgå virksomhetens nåværende situasjon, krav, mål og mulige gevinster.

 • Workshopen vil evaluere muligheter i ny funksjonalitet og løsninger og avsluttes med en anbefaling som skisserer hvilke eventuelle fordeler som virksomheten kan dra nytte av.

 • Workshopen skal gi beslutningstagere grunnlag for å vurdere om det er ønskelig å gjennomføre en dyptgående analyse av gevinster ved å migrere til skyen, samt hva en endring vil kunne bety.

En CloudSmart workshop gjennomføres normalt i løpet av 2 timer og er en klok tidsinvestering for å få bedre oversikt over muligheter og gevinster ved bruk av skytjenester.

 

Ta kontakt for nærmere informasjon om CloudSmart workshop.

 

På tide med sky!


Skytjenester er fortsatt et av de mest brukte buzz-ordene innen IT. Svært mange virksomheter har tatt i bruk skytjenester i en eller annen form mens mange faktisk ikke har tatt det i bruk i det hele tatt. Har din virksomheter vurdert hva skytjenester vil bety for økonomi, effektivitet, fleksibilitet, mobilitet, utnyttelse av data (BI/AI) og sikkerhet?


10 gode argumenter for å overbevise CFO og CEO:

 1. Mindre bekymringer over kapitalkostnader (du reduserer CAPEX)

 2. Du vil alltid ha den siste tilgjengelige teknologien

 3. Abonnementsbasert prising gir forutsigbarhet

 4. Reduksjon av vedlikeholdskostnader

 5. Du betaler bare for det du bruker

 6. Bruker mindre plass

 7. Enklere å jobbe mobilt

 8. Arbeidsfleksibilitet for dine medarbeidere

 9. Bedre sikkerhet og robusthet

 10. Fokus på egen kjernevirksomhet


(Argumentene er hentet fra en artikkel på nettstedet til Forbes.)

 

Ta kontakt for nærmere informasjon om CloudSmart workshop.

371 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page