top of page
Nutanix HCI enterpriseteknologi

Nutanix
hyperkonvergert infrastruktur

Sky-kompleksitet blir enkel!

Nutanix har en meget god teknologisk løsning for å gjøre ”infrastruktur usynlig” og minimere tiden man benytter på drift og forvaltning.

Nutanix var det første selskapet med hyperkonvergert infrastruktur (HCI) teknologi som slo an i markedet. Allerede før Nutanix var etablert i Norge solgte Move de første løsningene.

HCI er en programvaredefinert IT-infrastruktur som virtualiserer alle elementene i tradisjonelle "maskinvaredefinerte" systemer. Som et minimum inkluderer HCI virtualisert databehandling, programvaredefinert lagring og virtualisert nettverk, og kjører vanligvis på standard servere.

Move har Norges klart ledende og bredeste kompetanse på hyperkonvergerte løsninger basert på  Nutanix teknologi.

Webinar: Nutanix Enterprise Cloud; hvordan fjerne kompleksitet på tvers av eget datasenter og offentlige skyleverandører.

nutanix logo

Kontakt oss:

Kundereferanse:

bottom of page