IT-arkitektur

Inngående kunnskap om hvordan ulike IT-løsninger støtter opp under virksomheters strategi og mål.

IT-arkitekten skal se helheten, være et bindeledd mellom de ulike fagdisiplinene og bistå IT-sjefen med å vurdere hvilke løsninger som er best for å bygge opp under din virksomhets strategi og mål. Moves konsulenter har lang erfaring i en slik rolle i mellomstore og store private og offentlige virksomheter.

Move har IT-arkitekter som kan hjelpe deg med det overordnede designet, enten i forbindelse med oppgradering eller migrering av tjenester, eller i forbindelse med en nyinstallasjon.

Ønsker du hjelp, har spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med konsulentavdelingen på 66 77 99 00 eller support@move.no

 

Del på
 
it arkitektur
  • © 2014 Move AS
  • Chr. Krohgs gate 16
  • Akerselva Atrium
  • Oslo
  • Phone: +47 66 77 99 00
  • post@move.no