IT-driftsstøtte

La oss hjelpe deg å avdekke bedriftens IT-svakheter og mulige feilkilder FØR de utløser driftsproblemer og nedetid.

La Move gjennomføre en periodisk kontroll av din IT-løsning for å oppdage feil før disse blir driftskritiske for din bedrift. Kritiske funn meldes umiddelbart.

Periodisk kontroll innbefatter en komplett gjennomgang av alle kritiske funksjoner på løsninger og utstyr avtalen omfatter. Gjennomgangen resulterer i en tilstandsrapport med anbefaling om eventuelle tiltak. Det kan være behov for oppdatering av systemer, videre feilsøking, tuning, korrigering eller en mer omfattende systemgjennomgang. Dette sikrer din driftstabilitet samtidig som det gir Move den kunnskap som er nødvendig for å løse et oppdrag på en effektiv og permanent måte i henhold til dine rutiner.
Tiltaksplan presenteres for kunden i et eget planmøte.

Hyppighet og omfang av fremtidige kontroller avtales med kunden. Prisen for tjenesten gjenspeiler et estimert tidsforbruk, rapportskriving og møte med kunden for gjennomgang og analyse av rapporten.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon kontakt konsulentavdelingen på
66 77 99 00 elller support@move.no

 

Del på
 
videokonf

Relatert informasjon

  • © 2014 Move AS
  • Chr. Krohgs gate 16
  • Akerselva Atrium
  • Oslo
  • Phone: +47 66 77 99 00
  • post@move.no