Tilgangsadministrasjon


Hva omfatter tjenesten?

 • Etablering av ny brukerkonto i IT-nettverket med avtalte tilganger og rettigheter til programvare, e-post og lagringsområder
 • Endring i tilganger
 • Sletting av brukerkonto, tilganger og personlige data

Enkelte systemer kan kreve spesiell godkjenning før tilgang gis.


Hvordan leveres tjenesten?

 • Mottak av skriftlige bestillinger via Service Desk om ny, endring eller sletting av en tilgang
 • Kontrollere om spesiell godkjenning er nødvendig, f.eks. på grunn av tilgang til sensitive data, og påse at godkjenning er gitt av rette vedkommende
 • Etablering av ny brukerkonto med nødvendige tilganger i hht. bestilling
 • Endring av tilganger i hht. bestilling
 • Sletting av tilganger og brukerkonti i hht. bestilling
 • Oppdatering av prosedyrer for tilganger
 • Oversikt og oppdatering av liste over de personer som har autorisasjon til å godkjenne bestilling av tilgang
 • Innspill til avklaring av sikkerhetsmessige forhold knyttet til tilganger

Hvilke kvalitetskrav skal gjelde?

 • Ny brukerkonto, endring/sletting av tilganger utføres innen 2 virkedager
 • Ingen skal få uautorisert tilgang
 • Spesielle tilganger skal alltid være godkjent på forhånd av rette person

Hvilke er forutsetninger for kvalitetskravene?

 • Bestillinger av tilganger (ny, endring, sletting) skal alltid sendes skriftlig (normalt via e-post) til Service Desk
 • Ved nødvendige spesielle godkjenninger skal denne følge med bestillingen
 • Sletting av brukerkonti skal følge kundens prosedyre for fratredelse

 

Del på
 
 • © 2020 Move AS
 • Chr. Krohgs gate 16
 • Akerselva Atrium
 • Oslo
 • Phone: +47 66 77 99 00
 • post@move.no