Mer om drift og forvaltning

Økt fokus hos kunder på forvaltning av forretningssystemer gjør at man ønsker å sette bort overvåkning, drift og forvaltning av IT-infrastruktur. Nye tjenester åpner for muligheter til å skalere ned egen IT-infrastruktur og heller kjøpe kapasitet og funksjoner i skyen. De fleste store og mellomstore virksomheter vil ha en hybrid IT-infrastruktur, en kombinasjon av fysisk utstyr og tjenester i skyen. Dette medfører behov for å integrere, drifte og forvalte eksisterende IT-infrastruktur i kombinasjon med nye skytjenenester.

De fleste kunder melder at istedenfor å bygge opp kompetanse for å drifte denne type hybrid-infrastruktur, vil man sette bort dette for å konsentrere seg om kjernevirksomheten.

Move Operations

 • Tar ansvaret, overvåker, drifter og forvalter din IT-infrastruktur, slik du kjenner den i dag uten noen bestemte krav til løsningen.
 • Gir deg fleksibilitet fordi du får de til enhver tid beste IT-løsningene enten de er fysiske eller i skyen, uten forhåndsdefinerte krav.
 • Integrerer dine IT-løsninger med nye tjenester i skyen, samt integrerer skytjenester fra ulike leverandører.
 • Tar vare på og sikrer dine data enten de er i ditt datarom, i et driftssenter eller i skyen.
 • Kan ivareta og videreføre din eksisterende IT-kompetanse gjennom kompetanseoverføring eller ved å overta dine ansatte.

Move Operations er en driftsleverandør som forvalter din plattform samtidig som du sitter i førersete for å modernisere og utvikle dine IT-løsninger i takt med mulighetene i markedet. Vi vil raskt kunne bistå deg med endringer i egen infrastruktur og implementering av nye kostnadseffektive skytjenester.

Kontroll på sentrale områder i egen infrastruktur gir deg nødvendig fleksibilitet for å sørge for at dine IT-løsninger og organisering av tjenesten understøtte virksomhetens eksisterende og kommende IT-behov.

Move er fleksibel på den fysiske plassering av dine IT-tjenester. De kan være på din lokasjon, på noen av våre eksterne lokale lokasjoner, eller i skyen. En hybrid strategi vil balansere norske store og mellomstore selskapers behov for sikre og fleksible IT-løsninger på en kostnadseffektiv måte.

I tillegg til stabil drift og full innsikt i egne løsninger, vil endringer av løsning utføres raskt og kostnadseffektivt av konsulenter i Move Consulting, et av landets ledende spisskompetansemiljøer innen IT-infrastruktur.

Kontakt oss for en dialog om hvordan Move Operations kan gjøre din IT-avdeling bedre.

Del på
 
 • © 2014 Move AS
 • Chr. Krohgs gate 16
 • Akerselva Atrium
 • Oslo
 • Phone: +47 66 77 99 00
 • post@move.no