Kundeservice

Kundeservice - mottak og håndtering av henvendelser


Hva omfatter tjenesten?

 • Et sentralt mottak kalt Service Desk for henvendelser om feil og forespørsler
 • Henvendelsene gjelder alle leveranser/tjenester som leveres av Move Operations
 • Der det er mulig, skal henvendelsene løses umiddelbart i mottaket
 • Oppfølging, tilbakemeldinger om den enkelte henvendelse
 • Informasjon om driftsavvik generelt via intranett, ”mailinglister” og telefon

Hvordan leveres tjenesten?    

 • Henvendelser mottas via web , epost hdmadmin@move.no // support@move.no, eller hvis det haster på tlf 926 01 444
 • Åpningstid: Kl. 08.00 - 16.00 alle ordinære virkedager
 • For kunder med beredskapsavtale: Utenom åpningstid benyttes vakttelefon 926 01 444
 • I mottak blir saken logget i eget system og tilbakemelding gitt om videre behandling, med beskjed om når arbeidet påbegynnes
 • Henvendelser som må løses andre steder enn i mottaket, blir umiddelbart rutet til aktuelt løsningssted og arbeidet påbegynnes i hht. prioritet
 • For henvendelser som ikke blir løst ved mottak, gis tilbakemeldinger i nødvendig grad underveis
 • Henvendelser som gjelder ikke godkjente produkter/- tjenester, vil bli sendt til en egen vurdering for videre oppfølging (rådgivning) og evt. inngå egen avtale for henvendelsen
 • Når henvendelsen anses som løst, gis informasjon om løsning til kunden
 • Ved driftsforstyrrelser skal informasjon gis i hht. avtalt varslingsliste

Hvilke kvalitetskrav skal gjelde?

 • Åpningstiden er kl. 08:00 -– 16:00 alle virkedager
 • Henvendelser via web eller epost skal besvares om videre håndtering innen 2 arbeidstimer (ikke automatisk svar fra systemet)
 • Alle telefonhenvendelser skal besvares innen 30 sekunder

Hva er forutsetningene for kvalitetskravene?

 • Kvalitetskravene gjelder kun hvis henvendelsene har kommet inn via godkjente kanaler (se ovenfor) og gjelder godkjente produkter

 

Del på
 
 • © 2020 Move AS
 • Chr. Krohgs gate 16
 • Akerselva Atrium
 • Oslo
 • Phone: +47 66 77 99 00
 • post@move.no