Installasjon


Hva omfatter tjenesten?

 • Tjenesten omfatter servere, nettverkskomponenter, PC-er, skrivere og standard programvare

Hvordan leveres tjenesten?    

 • Henvendelser mottas via Service Desk – ref. tjenesten kundeservice
 • Move Operations anskaffer nødvendig utstyr og lisenser som en del av installasjonstjenesten
 • Move Operations koordinerer og følger opp installasjonen med aktuell installasjonsansvarlig
 • Ved behov avklares installasjonen direkte mellom bestilleren og installasjonsansvarlig
 • Installasjonen gjennomføres i hht. bestilling
 • Spesielle forhold eller behov for avvik avklares underveis. Endringer som påvirker omfanget i tid og/eller kostnader, skal godkjennes av bestiller før arbeidet fortsetter
 • Bestiller skal akseptere installasjonen før saken avsluttes
 • Betalbare kostnader blir avregnet, og saken avsluttes

Hvilke kvalitetskrav skal gjelde?

 • De aktuelle kravene skal angis og gjennomføres i hht. bestillingen. Disse vil gjelde omfang, rammer og former

Hva er forutsetningene for kvalitetskravene?

 • Viktige forhold som endrer seg underveis, meldes straks til installasjonsansvarlig

 

Del på
 
 • © 2020 Move AS
 • Chr. Krohgs gate 16
 • Akerselva Atrium
 • Oslo
 • Phone: +47 66 77 99 00
 • post@move.no