Forvaltning


Hva omfatter tjenesten?

Gjelder forvaltning av infrastruktur hos kunden. Tjenesten leveres i nært samarbeid med tjenesten drift. Tjenesten omfatter alle nødvendige aktiviteter for å sikre effektiv forvaltning av den infrastrukturen som avtalen gjelder.
Tjenesten dekker:

 • Overvåkning av infrastrukturen og relevante integrasjoner
 • Endringshåndtering
 • Overvåke tilgjengelighet og kapasitet i infrastrukturen og evt. sikre kapasitet (må avtales særskilt)
 • Databaseadministrasjon
 • Administrasjon av lisenser
 • Oppgraderinger til nye versjoner av programvare for infrastrukturen
 • Oppfølging av avtaler med leverandørene av applikasjoner og infrastruktur
 • Proaktiv rådgivning innen aktuelle områder
 • Avklaring av sikkerhet i infrastruktur og systemer
 • Sikring av tilstrekkelig sikkerhetskopiering
 • Sikring av tilstrekkelig med kompetente ressurser

Hvordan leveres tjenesten?

 • Fast sjekking av logger knyttet til infrastrukturen for å oppdage feil eller mulige problemer tidligst mulig
 • Håndtering av forespørsler, feil og problemer med infrastrukturen. Feilretting skjer innen frister som er i hht. prioritering på saken – ref. tjenesten kundeservice.
 • Proaktiv oppfølging for å sikre tilgjengelighet og kapasitet i hht. virksomhetens planlagte behov
 • Sikring mot avbrudd i hht. avtalte kvalitetskrav
 • Testing og godkjenning av endringer slik at disse innføres kontrollert og uten feil
 • Sikring av tilgang i hht. autorisasjon internt og mot uautorisert tilgang utenfra
 • Administrasjon av lisenser for å holde oversikt over hvem som har tilganger, og ledige lisenser, samt evt. anskaffelser av nye ved behov
 • Oppgradering av nye versjoner i nært samarbeid med leverandøren og kunden
 • Kontakt med leverandør(er) for å følge opp deres leveranser og følge med i utviklingen av infrastrukturen
 • Sikring av at Move Operations har tilstrekkelig med kompetente ressurser i hht. avtalte kvalitetskrav og løsningens virksomhetskritiske nivå
 • Generell oppfølging med ansvarlige hos kunden og leverandører for å sikre at operative, funksjonelle og sikkerhetsmessige krav blir godt ivaretatt, og mer langsiktige forbedringer forberedt
 • Oppfølging av support-/vedlikeholdsavtale med leverandør

Hvilke kvalitetskrav skal gjelde?

 • Feilretting innen frister i hht. prioritering av saken og avtalen

Hva er forutsetningene for kvalitetskravene?

 • Henvendelsene om feil og problemer skal komme inn via godkjente kanaler (ref. tjenesten kundeservice)
 • Kunden melder om endringer i driftsmønstre eller andre relevante forhold relatert til effektiv og riktig forvaltning
 • Kundene bruker infrastruktur og applikasjoner som forutsatt og følger funksjonelle og sikkerhetsmessige pålegg
 • Kunden (kontaktperson(er)) rapporterer større endringer eller spesielle avvik til Service Desk (ref. tjenesten kundeservice)
 • Kundens utstyr følger den generelle standarden for applikasjon og utstyr

 

Del på
 
 • © 2020 Move AS
 • Chr. Krohgs gate 16
 • Akerselva Atrium
 • Oslo
 • Phone: +47 66 77 99 00
 • post@move.no