Drift


Hva omfatter tjenesten?

Tjenesten gjelder drift av infrastruktur og forretnings-/fagapplikasjoner som er innkjøpt og i hht. avtale. Tjenesten leveres i nært samarbeid med tjenesten forvaltning. Tjenesten dekker alle nødvendige aktiviteter for å sikre stabil og effektiv drift i hht. avtalte kvalitetskrav:

 • Håndtering av henvendelser om feil og problemer fra kundene (ref. tjenesten Kundeservice)
 • Drift, som omfatter overvåking, sikring av tilgjengelighet og kapasitet
 • Oppfølging og retting av feil
 • Innføring av kvalitetssikrede endringer
 • Oppfølging mot leverandører og andre ansvarlige hos kunden og Move Operations

Hvordan leveres tjenesten?

 • Overvåking av infrastruktur (inkl. nettverk) og applikasjonene ved hjelp av egne overvåkingssystemer som rapporterer feil eller varsler i f.t. terskelverdier
 • Fast sjekking av driftslogger for å oppdage feil eller mulige problemer tidligst mulig
 • Håndtering av forespørsler, feil og problemer. Feilretting skal skje innen frister som er i hht. prioritering av saken
 • Proaktiv oppfølging for å sikre tilgjengelighet og kapasitet
 • Sikring mot avbrudd i hht. avtalte kvalitetskrav
 • Testing og godkjenning av endringer, slik at disse innføres kontrollert og uten feil
 • Sikring av tilgang i hht. autorisasjon internt og mot uautorisert tilgang utenfra
 • Kontakt med ekstern(e) leverandør(er) for å følge opp deres leveranser og følge med i utviklingen innen plattformen/-løsningen
 • Sikring av at Move Operations har tilgang til tilstrekkelige og kompetente ressurser, i hht. avtalte kvalitetskrav og løsningens virksomhetskritiske nivå
 • Generell oppfølging med ansvarlige hos kunden for å sikre at krav og langsiktige forbedringer blir godt ivaretatt

Hvilke kvalitetskrav skal gjelde?

 • Feilretting innen frister i hht. prioritering av saken

Hva er forutsetningene for kvalitetskravene?

 • Henvendelsene om feil og problemer skal komme inn via godkjente kanaler (se tjenesten Kundeservice)
 • Kundene bruker applikasjonen som forutsatt og følger drifts- og sikkerhetsmessige pålegg
 • Større endringer eller spesielle avvik rapporteres til Service Desk
 • Kundenes utstyr følger standarden som er godkjent av Move Operations

 

Del på
 
 • © 2020 Move AS
 • Chr. Krohgs gate 16
 • Akerselva Atrium
 • Oslo
 • Phone: +47 66 77 99 00
 • post@move.no