Beredskap


Hva omfatter tjenesten?

 • Mottak og håndtering av henvendelser fra kundene vedr. feil og driftsforstyrrelser i programvare/applikasjoner som er dekket av driftsavtalen
  OBS! Tjenesten dekker ikke ordinær brukerstøtte – ref. tjenesten Kundeservice
 • Henvendelsene kan gjelde alle driftsmessige leveranser/tjenester som Move Operations er ansvarlig for
 • Umiddelbar løsning når det er mulig
 • Full oppfølging av henvendelsene så lenge sakene er åpne
 • Tilbakemeldinger om den enkelte henvendelse når løsning tar tid, eller når tilbakemelding er avtalt
 • Vurdering i etterkant av løsningen om gjennomføring av tiltak for å unngå lignende feil igjen

Hvordan leveres tjenesten?

 • Henvendelser mottas via telefon 926 01 444
 • Tjenesten er bemannet i tidsrommet beskrevet i driftsavtalen
 • Mottatte saker blir registrert i eget system, og tilbakemelding gis
 • Henvendelser som gjelder ikke godkjente applikasjoner/-tjenester, vil bli avvist
 • Henvendelser som gjelder ordinær brukerstøtte, vil bli henvist til Service Desk i ordinær arbeidstid
 • Utrykning skjer hvis det er nødvendig for å løse saken. Dette avtales pr. tilfelle. Fjernhjelp på telefon eller fjernoppkopling regnes også som utrykning
 • Hvis eksterne ressurser kreves for løsning, og det finnes avtale med dem, blir dette vurdert og evt. innhentet umiddelbart, eller i ordinær arbeidstid i hht. prioritering på saken. Evt. kostnader må godkjennes av kunden før igangsetting
 • Tilbakemeldinger gis underveis i hht. avtale med kunden
 • Når henvendelsen anses som løst (tjenesten er gjenopprettet), skal aksept fra kunden innhentes før saken lukkes
 • Når saken er ferdig løst, skal det vurderes om tiltak skal iverksettes for å unngå gjentakelse av feilen/forstyrrelsen

Hvilke kvalitetskrav skal gjelde?

 • Tjenesten er bemannet i tidsrommet beskrevet i driftsavtalen
 • Henvendelsen skal besvares, og arbeidet skal påbegynnes innen 2 timer
 • Saker skal følges opp, og tilbakemeldinger gis i hht. avtale med kunden, inntil saken er tilfredsstillende løst (tjenesten er gjenopprettet)

Hva er forutsetningene for kvalitetskravene?

 • Kvalitetskravene gjelder kun hvis henvendelsene har kommet inn via telefon 926 01 444, er mottatt innen den angitte tiden for beredskapen, og gjelder avtalte tjenesteområder

 

Del på
 
 • © 2020 Move AS
 • Chr. Krohgs gate 16
 • Akerselva Atrium
 • Oslo
 • Phone: +47 66 77 99 00
 • post@move.no