Annet utstyr i nettverk


Hva omfatter tjenesten?

Tjenesten omfatter annet utstyr som er koblet opp i nettverk som krever tilpassede løsninger. Dette gjelder ikke utstyr som er nødvendig for tjenestene drift og forvaltning. Annet utstyr kan være: Håndterminaler, informasjonsskjermer, adgangskontroll, multifunksjonsskrivere.

Tjenesten dekker

 • Tilgang til nettverk
 • Håndtering av feil/problemer i f.m. nettilkoblingen
 • Sikkerhet ved både tilgang og stabilitet
 • Kontakt med evt. ekstern(e) leverandør(er)
 • Oppfølging med ansvarlige hos enhet og leverandør i f.m. nettilkoblingen
 • Oppfølging av support-/vedlikeholdsavtale med leverandør

Hvordan leveres tjenesten?

 • Henvendelse om feil, problemer og bestillinger mottas via Service Desk – ref. tjenesten Kundeservice
 • Utstyr bestilles/skaffes til veie av kunden selv
 • Konfigurering av utstyret gjøres av leverandør i samarbeid med Move Operations og kunde
 • Håndtering av feil og evt. retting hos leverandør innen angitt frist
 • Fast sjekking av nettverket for å sikre at kun godkjent utstyr er tilkoblet
 • Proaktiv oppfølging for å sikre tilgjengelighet og kapasitet i hht. virksomhetsmessige behov
 • Sikring av nettilgang i hht. autorisasjon internt og mot uautorisert tilgang utenfra
 • Kontakt med evt. leverandør(er) for å følge opp deres leveranser og følge med i utviklingen innen plattformen/-løsningen
 • Sikring av at Move Operations har tilstrekkelige kompetente ressurser på utstyret og bruken av dette
 • Generell oppfølging i f.t. andre ansvarlige hos både kunden og Move Operations for å sikre at driftsmessige, funksjonelle og sikkerhetsmessige krav blir godt ivaretatt

Hvilke kvalitetskrav skal gjelde?

 • Installasjonen gjennomføres i hht. avtale
 • Feilretting innen gitte frister i hht. prioritet av saken

Hva er forutsetningene for kvalitetskravene?

 • Installasjon og tidspunkt må avtales i hvert tilfelle
 • Henvendelser om feil og problemer skal komme inn via godkjente kanaler – ref. tjenesten Kundeservice
 • Kundene bruker utstyret/systemet som forutsatt og følger drifts- og sikkerhetsmessige pålegg
 • Utstyr må være godkjent av kunden i forhold til nettverkstilkobling

 

Del på
 
 • © 2020 Move AS
 • Chr. Krohgs gate 16
 • Akerselva Atrium
 • Oslo
 • Phone: +47 66 77 99 00
 • post@move.no