Drift og forvaltning

Move Operations er markedets mest fleksible driftskonsept som drifter hele eller deler av din virksomhets IT-infrastruktur, uten forhåndsdefinerte krav. Move Operations kan ta over de driftsoppgaver dere ønsker å sette bort, for å frigjøre ressurser til andre viktige oppgaver.

Move Operations tilbyr digital forvaltning og drift - både rene skyløsninger, men også hybride løsninger med eget datasenter kombinert med private eller offentlige skytjenester.
Les mer...


OVERSIKT OVER TJENESTER FRA MOVE OPERATIONS

Kundeservice

Tjenesten utføres av en sentral funksjon kalt Service Desk og omfatter mottak, registrering og løsning av henvendelser angående alle leveranser/tjenester levert av Move Operations i perioden kl. 08.00-16.00. Det som ikke løses av Service Desk, rutes videre til andre løsningsgrupper inkl. eksterne parter.

 

Beredskap

Mottak og håndtering av henvendelser fra kundene vedr. feil og andre driftsforstyrrelser i applikasjoner og nettverket utenom åpningstiden til Service Desk. Omfanget av tjenesten – tidsperiode på døgnet, utstyr og programvare/applikasjoner som skal inkluderes, utrykning – avtales særskilt.

 

Annet utstyr i nettverk

Omfatter annet utstyr som er koblet opp i nettverk som krever tilpassede løsninger, og som er godkjent av kunden. Utstyr kan være: Håndterminaler, informasjonsskjermer, adgangskontroll, multifunksjonsskrivere.

 

Drift

Gjelder infrastruktur og alle systemer (applikasjoner) der Move Operations har driftsansvaret. Tjenesten omfatter alle nødvendige aktiviteter for å sikre stabil og effektiv drift av infrastrukturen og de inkluderte systemene.

 

Forvaltning

Gjelder infrastruktur alle systemer (applikasjoner) som forvaltes av Move Operations. Tjenesten omfatter alle nødvendige aktiviteter for å sikre tilfredsstillende og effektiv funksjonalitet.

 

Tilgangsadministrasjon  

Gjelder etablering av ny brukerkonto i nettverket med avtalte tilganger og rettigheter til programvare, e-post og lagringsområder. Enkelte applikasjoner kan kreve spesiell godkjenning før tilgang gis. Endringer og sletting av brukerkonto og tilganger inngår også i tjenesten. Eget bestillingsskjema fylles ut og må sendes inn av personer med myndighet til tjenesten.

 

Installasjon Omfatter servere, nettverkskomponenter, PC-er, skrivere, skannere, og standard programvare. Installasjonen omfatter testing og godkjenning av at produktet virker driftsmessig (IT-bruker får tilgang).

 

Del på
 
  • © 2020 Move AS
  • Chr. Krohgs gate 16
  • Akerselva Atrium
  • Oslo
  • Phone: +47 66 77 99 00
  • post@move.no