Virtualisering av servere

VMware har med vSphere tatt skrittet mot Cloud Computing, som omtales som framtidens IT-infrastruktur i de fleste sammenhenger om dagen. I realiteten går dette ut på å levere IT-tjenester som en service der en pool av ressurser tildeles etter behov fra en intern "ressurs-sky". Dette gjør at IT kan leveres etter behov til forretningsområder og applikasjoner i henhold til SLA avtaler.

Neste skritt vil være muligheten til å hente enkelte tjenester fra den interne ressurs-skyen og andre tjenester fra en ekstern sky der serviceleverandører kan levere enkelt løsninger, eller hele dataromtjenester basert på de samme konseptene.

Move tar gjerne en uforpliktende gjennomgang av kundenes infrastruktur, og kan på bakgrunn av dette komme med nøyaktige estimater på investeringskostnader og Return on Investment (ROI) i forbindelse med overgang til en virtuell plattform. Move er sertifisert til å bruke VMware sin egen metodikk for slike beregninger, og baserer dette på nøyaktige automatiserte målinger i kundens miljø hvis dette er ønskelig.

Del på
 
move1
  • © 2014 Move AS
  • Chr. Krohgs gate 16
  • Akerselva Atrium
  • Oslo
  • Phone: +47 66 77 99 00
  • post@move.no