Sikkerhets- og sonedesign

Sikkerhets- og sonedesign etter Datatilsynets retningslinjer.

Et moderne sikkerhets- og sonedesign ivaretar brukervennlighet og samhandling uten å kompromittere sikkerheten relatert til sensitiv informasjon. En forutsetning for en vellykket digitalisering av bedriften, er et solid fundament rundt sikkerhets- og sonedesign.

Move videreutvikler denne type design etter hvert som ny teknologi bringer nye muligheter på banen og nye tjenester og bruksmønstre krever det . Vi leverer i dag 5. generasjon sikkerhets- og sonedesign som benytter flere typer sikkerhetsteknologi. Dette innbefatter verktøy som virtualiseringsteknologi, autentiseringmekanismer, skallsikring og nye fjernaksessmekanismer for ytterligere å øke tilgjengeligheten og brukervennligheten, samtidig som sensitive data er beskyttet.

Move har gjennomført et stort antall sikkerhets- og sonedelingsprosjekter i privat og offentlig sektor. Med sone menes her et avgrenset område av nettverket som inneholder en eller flere ressurser som igjen er en del av et større informasjonssystem. Fordelene ved å dele nettverket inn i separate soner er mange; det er enkelt å gi gradert tilgang og overvåke tilgangen til tjenester i selve nettverket fremfor utelukkende å basere seg på sikkerhetsnivået i hver enkelt applikasjon eller tjeneste.

Sonedeling er påkrevet ved behandling av data som etter personopplysningsloven er klassifisert som personsensitiv. Her har vi mange års erfaring med å utarbeide dette  i.h.t. Datatilsynets retningslinjer. Sikkerhets- og sonedeling benyttes også i stadig større grad for å øke sikkerhetsnivået i de fleste typer virksomheter i privat sektor. Dette for å møte nye trusler, kunne implementere BYOD, ta i bruk nye brukerterminaler, ta i bruk Skytjenester og smidig kunne gjøre samhandling på tvers av organisasjoner.

Sonedeling er i tillegg et gjennomgående krav i de fleste sikkerhetsstandarder som PCI DSS, NERC, CIP, ISO 27002, GDPR, med flere, nettopp fordi det er et av de viktigste og mest grunnleggende sikkerhetstiltakene som kan iverksettes. 

Utdaterte sikkerhets- og sonedesign hindrer forretningsutvikling, kompromitterer sikkerheten og bidrar til at det oppstår en ukontrollert IT-bruk utenfor virksomhetens kontroll.

Har du spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon kontakt salgsavdelingen på 66 77 99 00 eller salg@move.no

 

Del på
 
move1
  • © 2014 Move AS
  • Chr. Krohgs gate 16
  • Akerselva Atrium
  • Oslo
  • Phone: +47 66 77 99 00
  • post@move.no