GoAnywhere

Effektivisere og digitaliser din informasjonsutveksling på en sikker måte, både internt og eksternt.

Digitaliseringen og GDPR stille økende krav til kontroll og sporbarhet i datautveksling internt og eksternt. GoAnywhere fra HelpSystems gir deg en fleksibel «AI-robotteknologi» som effektivt løser disse utfordringene internt og eksternt.

Goanywhere_skjerm1

Få på plass sikker e-post integrert i Outlook, sikker filutveksling mellom sikkerhestssoner internt, automatisere og enable brukerne dine med sikker og effektiv informasjonsutveksling med kunder, klienter, samarbeidspartnere og myndigheter.

 

Robotteknologi effektiviserer og sikrer
De fleste virksomheter har noen arbeidsoppgaver som er tidkrevende, repetitive og lite inspirerende, men som likevel må utføres. Ofte får disse oppgavene litt stemoderlig behandling, til tross for at de i seg selv kanskje er sårbare for unøyaktigheter, eller påvirker andre forretningskritiske systemer. Slike oppgaver kan være sikkerhetskopiering av intranett og filer, arkivering av data som ordrer og fakturaer, kopiering av logistikkdata, oppdatering av personellregistre, tilordninger og slettinger av brukere i AD, Exchange eller sentralbordløsningen – listen er lang, og fallgruvene er mange.

 

Goanywhere_skjerm2

Etablering og drift av et strukturert sikkerhets- og sonedesign vil dra fordel av automatiserte prosesser. AI-basert robotteknologi reduserer kostnader og øker sikkerheten ved å fjerne muligheten for menneskelige variasjoner og feil. For å sikre brukervennlighet og øke sikkerhet og sporbarhet, vil robotteknologi kunne benyttes til å automatisere prosesser på tvers av sikkerhetssonene. Dette kan være alt fra å flytte filer, til informasjonsutveksling mellom systemer, eller å gjøre om manuelle prosesser til automatiserte rutiner. Alle prosesser utført av denne type robotteknologi vil være konsistent og sporbart.

Ta kontakt med Move for en videre dialog. Move har referanser på leveranser til store, norske selskaper innen både offentlig og private virksomheter (tilsyn, sykehus, departement, privat). Kontakt Leif Paulsen på e-post lbp@move.no merket «filsluse» for å starte en videre dialog.

Del på
 
  • © 2014 Move AS
  • Chr. Krohgs gate 16
  • Akerselva Atrium
  • Oslo
  • Phone: +47 66 77 99 00
  • post@move.no