Disaster Recovery

Move har unike løsninger og skybaserte tjenester for sikring av backup og gjenoppretting av data.

Move har en rekke unike konsepter for å sikre virksomhetens data og en rask gjenoppretting av data ved evt. havarisituasjoner. Move tilbyr disse tjenestene enten som enkeltstående løsninger og tjenester eller som samlet, helhetlige løsninger. Move leverer både tilpassede løsninger fra ulike produsenter, samt våre egne tjenester som underbygger en total løsning.

Verktøy som benyttes er ulike backup/restore tjenester fra ulike leverandører. Ved siden av dette tilbyr Move egne tjenester for «lokasjon 2» type tjenester. Konseptet heter «Backup ut av huset» og sørger for at dine data er trygt kopiert til en fysisk lokasjon hos Move. På denne lokasjonen kan man foreta test av backup/restore og dokumentere denne ved en PoC (Proof of Concept) tilnærming. Videre kan man på Move sin lokasjon knytte til seg DR-fasiliteter slik som lagringsplass, serverkapasitet og annen infrastruktur i stedet for å bygge tilsvarende løsninger selv.

Ved tradisjonelle backupmetoder kan det ta alt fra timer til dager før bedriftens tjenester er tilbake i drift. Move har lang erfaring i å sikre alt fra enkeltløsninger til katastrofeløsninger for hele datarommet ved større havari som for eksempel brann. Ved totalt havari på SAN og lagringsløsninger der alle data er tapt, kan man med våre konsepter og tjenestene få muligheten til å komme tilbake i produksjon.

Tjenester:

  • Backup ut av huset
  • PoC og dokumentasjon av full restore av ditt IKT-miljø
  • DR lokasjon med standard server, SAN og infrastrukturfasiliteter ferdig etablert, kundes «datarom 2»
  • 365/24/7 tjenestevindu

Ønsker du hjelp, har spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med salgsavdelingen på 66 77 99 00 eller salg@move.no

 

Del på
 
move1

Relatert informasjon

  • © 2014 Move AS
  • Chr. Krohgs gate 16
  • Akerselva Atrium
  • Oslo
  • Phone: +47 66 77 99 00
  • post@move.no