Neste generasjon Data Management

Dato: 30.01.2020
Tid: 11.00-13.00
Sted: Chr. Krohgsgt. 16, Oslo

Neste generasjon Data Management gir mulighet til å håndtere utfordringene de aller fleste vil stå ovenfor i årene som kommer.

Sammen med Cohesity inviterer Move til seminar hvor vi blant annet ser på:

  • Hvordan løse utfordringer rundt Mass Data Fragmentation. Hvor finnes dine data? Hvilke data har du? Hvor mange kopier finnes?
  • Hvorfor skaper bruken av skytjenester økt kompleksitet?
  • Hvordan endre en silobasert infrastruktur?

Lunsj serveres underveis.

Meld deg på >>


Cohesity Secondary Hyperconverged Platform er en hybride infrastruktur, der man kan ha tjenester både i skyen og eget datasenter.

Cohesitys unike plattform administreres i et enkelt grensesnitt, der man benytter infrastruktur i eget datasenter og ressurser hos skyleverandørene uten å måtte forholde seg til mange forskjellige typer teknologi og grensesnitt.

Kom og hør hvorfor flere store norske kunder har valgt denne løsningen for å håndtere dagens og fremtidens utfordringer innen Data Management opp mot backup, restore og administrasjon av ulike datakilder.

  • © 2020 Move AS
  • Chr. Krohgs gate 16
  • Akerselva Atrium
  • Oslo
  • Phone: +47 66 77 99 00
  • post@move.no