Informasjonssikkerhet er grunnmuren i enhver digitaliseringsstrategi

Dato: 15.11.2018
Tid: 11.30-15.30
Sted: Scene5, Lillestrøm Kultursenter

Lørenskog kommune i samarbeid med Move AS, har gleden av å invitere til digitaliseringskonferanse.

Har du sikkerhetsfundamentet og -strukturen på plass, vil de andre tjenestene som mobilitet, digitale flater, selvbetjening og tilgangsstyring være mye enklere å få på plass.
Move presenterer hvordan denne sikkerhets­strukturen kan bygges, og hvordan en god styringsmodell kan gjøre kommunen i stand til å etterleve lover og forskrifter innenfor personvern og datakonfidensialitet.
Lørenskog kommune deler litt av sine erfaringer innen digitalisering og hvilke utfordringer som har dukket opp underveis.

Agenda
11.30 - 11.35    Introduksjon v/Andreas Berger (Move)
11.35 - 12.05    Lett lunsj
12.05 - 13.00    Digitalisering og sikkerhet v/Leif B. Paulsen (Move)
                         Hvordan kan en kommune navigere i grensesnittet mellom krav fra virksomheten om stadig mer
                         åpne og fleksible løsninger, og samtidig ivareta sikkerheten i situasjon med økende krav til personvern
                         i et tiltagende trusselbilde. Stikkord er styresett, design og kompetanse
13.00 - 13.45    Hvor er Lørenskog kommune pr. i dag v/Sidsel Nordhagen
13.45 - 14.00    Benstrekk og kort kaffepause
14.00 - 15.00    Målbildediskusjon relatert til digital grunnmur (alle) v/ordstyrer Leif B. Paulsen (Move)
15.00 - 15.15    Kort oppsummering v/Leif B. Paulsen (Move)
15.15 - 15.30    Innspill og forslag til agenda for neste treff/forum (alle)

Arrangør: Lørenskog kommune i samarbeid med Move AS

  • © 2014 Move AS
  • Chr. Krohgs gate 16
  • Akerselva Atrium
  • Oslo
  • Phone: +47 66 77 99 00
  • post@move.no