Ny løsning for digital langtidsoppbevaring

Norsk Helsearkiv valgte fremtidsrettet IT-infrastruktur fra Move AS.

Norsk Helsearkiv etablerer seg i nye moderne lokaler på Tynset, med storslått åpning i juni 2019. Her skal pasientjournaler fra avdøde personer lagres digitalt. Løsningen som leveres er en nøkkelferdig og helintegrert «ende til ende» Datasenter-løsning som består av både compute, lagring, arkivering, nettverk, backup, sikkerhet, sone og forvaltningsmodell, samt robot-basert software for filsluse-automatisering. Løsningen bygger på en fremtidsrettet lagringsplattform med bl.a objektbasert lagring og arkiv i «privat sky» som skalerer tilnærmet uendelig. Dataene skal lagres på ubestemt tid og vil gi enkel og sikker tilgang på helsedata. Dette åpner muligheter for ny forskning på utvikling i helsetilstanden til den norske befolkningen og er helt nytt i verdenssammenheng.

Kravspesifikasjonen har Norsk Helsearkiv utarbeidet i samarbeid med Arkivverket og Nasjonalbiblioteket. De tre virksomhetene har som følge av dette etablert et felles fagmiljø for digital langtidsbevaring.

Move AS ble valgt som leverandør av IT-infrastruktur til det nye senteret på Tynset fordi selskapet har god forståelse for komplekse IT-leveranser og «den samlede verdikjeden», med sikkerhet og tilgang på data. Selskapet Move AS har 30 års erfaring og evner å se hele bildet med alle aspekter for både virtualisert driftsplattform, lagring, redundans, backup, katastrofegjenoppretting og sikker kryptert kommunikasjon med involverte offentlige instanser. Initiell avtaleverdi er ca 13,5 millioner kroner.

Del på
 
arkivverket

https://www.arkivverket.no

  • © 2020 Move AS
  • Chr. Krohgs gate 16
  • Akerselva Atrium
  • Oslo
  • Phone: +47 66 77 99 00
  • post@move.no