Migrering fra Windows 2003

Migrering fra Windows 2003 er ikke en opsjon, det er en nødvendighet! 14. juli 2015 var siste dag Microsoft støttet Windows Server 2003 - er du ferdig migrert? Har du sentrale løsninger på Windows 2003 så er det på høy tid å ta jobben med å migrere og Move kan hjelpe deg.

Ifølge estimater fra i fjor, finnes det hele 11 millioner servere i verden som bruker Microsoft Server 2003. Det er all grunn til å ta denne milepælen på alvor, det er på serverne at bedriftens viktige IT-tjenesteproduksjon foregår. Move kan bistå dere eller ta eierskap og ansvaret for hele jobben. Vi har både kompetansen og erfaringen til å hjelpe deg med dette arbeidet på en trygg og sikker måte - våre prosjektledere/-koordinatorer med hjelp av våre tekniske konsulenter står klare hvis du ønsker hjelp. Ta kontakt med oss i dag!

Hva innebærer det at Microsoft kutter ut sin utvidete støtte for alle versjoner av Windows Server 2003/R2?
Det at Microsoft kutter ut sin utvidete støtte får en rekke konsekvenser. Den raske og greie implikasjonen er at det ikke kommer flere oppdateringer og patcher til produktet, og dette betyr naturligvis at plattformen kommer til å bli mer og mer ustabil og utrygg etter at supporten stanses.
Det er likevel flere momenter som må belyses, etter som dette dreier seg om et serveroperativsystem, som mange tjenester er helt avhengige av for å fungere:

 • Vedlikeholdskostnader – Å produsere IT-tjenester på utdaterte plattformer er kostbart. Det vil bli nødvendig å sette inn ekstra brannmurer, nettverkssegmenter og innbruddssikring for å beskytte selve plattformen, som ikke lenger vil beskytte seg selv i samme grad som før. Det vil også påløpe kostnader for å vedlikeholde en stadig eldre maskinvareplattform som systemet kjører på. Det vil imidlertid bli mulig å kjøpe forlenget support av Microsoft etter at den offisielle sluttdatoen er passert, men det kommer til å koste dyrt. Estimater som sirkulerer på nettet antyder en prislapp på dette på USD1500,-  per server per år.
 • Ingen oppdateringer – Det vil altså ikke komme flere oppdateringer til systemet, verken forbedringer av produktet eller lappesaker for nyoppdagete sikkerhetshull. Dette er alvorlig, det burde holde med å minne om at i 2013 kom det hele 37 kritiske sikkerhetsoppdateringer til Windows Server 2003/R2. Etter 14.07.2015 kommer altså denne servicen til å opphøre, og systemet vil uunngåelig bli mindre og mindre sikkert.
 • Manglende etterlevelse – Med en gang operativsystemet ikke lenger støttes av leverandøren, kommer tjenestene som produseres på plattformen ikke lenger til å være sertifisert i forhold til gjeldende sikkerhets- og kvalitetsstandarder.
 • Regelverk som HIPAA, PCI, SOX og Dodd-Frank krever alle at sertifiserte tjenester skal kjøre på plattformer som støttes av leverandørene. Når dette faller bort, kan konsekvensene være at bedriften mister forretning, samtidig som høye transaksjonspriser og straff for å ikke etterleve standardene kan påføre bedriften store kostnader.
 • Kompatibilitetsproblemer – Ny programvare og maskinvare vil ikke nødvendigvis lenger støtte integrasjon med Windows Server 2003. Dersom bedriften velger å holde på dette operativsystemet er sannsynligheten stor for at det dukker opp problemer med kompatibilitet som gjør at nye versjoner av produksjonsprogramvaren eller nye maskinvareenheter ikke vil fungere med det eksisterende systemet.

Å forlate Server 2003
Det er ingen triviell sak å bytte operativsystem, og det er spesielt sant for servere. Applikasjonene og tjenestene som er avhengige av systemet kan være utfordrende å flytte til ny plattform. Heldigvis har Microsoft anstrengt seg for å bistå alle bedriftene som trenger hjelp til denne jobben, og selskapet har lansert et helt nettsted – Windows Server 2003 End of Service site – som inneholder en mengde informasjon for å understøtte prosessen.

Sentralt i dette er en 4-trinns prosedyre for å identifisere den riktige migrasjonsveien i det gjeldende tilfellet:

 1. Kartlegg – Først må all programvare og alle tjenester som kjører oppå Windows Server 2003 identifiseres og kartlegges. Last ned Microsoft Assessment and Planning toolkit, som er et godt verktøy for, og som vil være et viktig hjelpemiddel i prosessen.
 2. Vurder – Når oversikten er klar, er tiden inne for å analysere og kategorisere alle applikasjonene og tjenestene som finnes i miljøet. I denne fasen skal disse kategoriseres etter type, viktighet, kompleksitet og risiko. Dette skal understøtte valgene og prioriteringene for den kommende migrasjonen, i tillegg til at du får hjelp til å identifisere mulige utfordringer eller muligheter.
 3. Migrasjonsmål – Nå har tiden kommet for å velge målsystemet for hver applikasjon og tjeneste. Dette er en perfekt anledning til å se etter muligheter til å videreutvikle organisasjonens arbeidsmåter, og å fase inn skybasert databehandling. Microsoft tilbyr en hel rekke med forskjellige målsystemer som applikasjonene og tjenestene kan ende opp på, for eksempel:
  • Windows Server 2012 R2
  • System Center 2012 R2 (Privat sky)
  • Microsoft Azure (Offentlig sky)
  • SQL Server 2014
  • Office 365
 4. Tilpass – Nå har tiden kommet for å velge migrasjonsplan. Microsoft tilbyr en fantastisk god Migration Planning Assistant som dekker alle disse fire trinnene. Det er også god grunn til å sjekke ut offisielle kurs fra Microsoft, som kan gi en dybdeforståelse av de nye plattformene som du planlegger å migrere til.

Hjelpemidler til migrasjonen
Siden behovet for hjelp til å migrere ut av Windows Server 2003 er stort, finnes det et omfattende utvalg av ressurser som kan bistå i prosessen ved siden av Move. Blant disse finner vi følgende:

Microsoft Virtual Academy – Dette er kanskje den største og beste samlingen av gratis selvstudier, som er utviklet av Microsofts egne eksperter. Her finnes videoer, presentasjoner og selvtester. Ta for eksempel en kikk på seksjonene migrating to Windows Server 2012 eller Microsoft Azure JumpStart.

Windows Server 2003 Roles Migration Process – Dette er et dokument du kanlaste ned, skriv det deretter ut som en plakat i A3-formet, heng det på veggen og bruk det til å visualisere prosessen.
Microsoft Deployment Toolkit - Last ned denne fantastiske ressursen, som inneholder en samling av prosesser, verktøy og guider for å automatisere nye server- og klientutrullinger.

Gratis testutgaver – Microsoft har gratis testutgaver av alle de nye plattformene som det kan være aktuelt å migrere til. Her finner du dem:
• Windows Server 2012 R2 trial
• System Center 2012 R2 trial
• Microsoft Azure one-month trial
• Office 365 trial
• SQL Server 2014 trial

Windows Server Migration Services – Dette er organisasjoner og leverandører på utsiden av Microsoft, som tilbyr migrasjonshjelp fra Windows Server 2003.

Det er ikke lenge til sluttdatoen for Windows Server 2003 er bak oss. Derfor er det all grunn til å sette i gang jobben med å fase ut dette produktet så snart som mulig, for konsekvensene av å kjøre på utdatert serveroperativsystem kan være alvorlige og kostbare. Ta kontakt med oss i dag.

Del på
 
 • © 2020 Move AS
 • Chr. Krohgs gate 16
 • Akerselva Atrium
 • Oslo
 • Phone: +47 66 77 99 00
 • post@move.no