konsulent_topp.jpg

Microsoft tjenester

Våre Micrososoft-tjenester har vi kategorisert på følgende måte:

Design Workshop: Kartlegge nytteverdi ved en BI-løsning

En Business Intelligence løsning skal skape forretningsverdi ved bruk av kundens data til å:

  • Forbedre prosesser

  • Kutte kostnader

  • Forbedre beslutningstagning

 

Proof of Concept workshop med Power BI som visualiseringsverktøy

Workshoppen kan kjøres som et pilotprosjekt der kunden i ettertid kan vurdere nytteverdi og eventuell videre utvikling.

1-dags Business Intelligence workshop for “ikke-teknologer”

Bli kjent og få erfaring med Power BI Desktop, Power BI Service og alle mulighetene dette innebærer.

Design Workshop Kartlegge nytteverdi ved en BI løsning

En Business Intelligence løsning skal skape forretningsverdi ved bruk av kundens data til å:

  • Forbedre prosesser

  • Kutte kostnader

  • Forbedre beslutningstagning

  • Facebook
  • Linkedin - Grå Circle

t: 66 77 99 00  //  e: post@move.no

©2021 by Move AS