AnneSofieNygaard_lang.jpg

Microsoft Azure- tjenester fra Move

Move investerer kontinuerlig i å utvikle vår kompetanse innen en rekke Microsoft teknologier og er Gold Partner, dvs «best in class» innenfor definerte områder: 

Datacenter, Dataanalytics, Collaboration & Content, Project and Portfolio Management.

I tillegg er Move Silver Partner innen: Application Development, Cloud Platform, Cloud Productivity, Messaging, Small And Mid-market Solutions, Windows and Devices.

Design Workshop Kartlegge nytteverdi ved en BI løsning

En Business Intelligence løsning skal skape forretningsverdi ved bruk av kundens data til å:

  • Forbedre prosesser

  • Kutte kostnader

  • Forbedre beslutningstagning

Proof of Concept workshop med Power BI som visualiseringsverktøy

Workshoppen kan kjøres som et pilotprosjekt der kunden i ettertid kan vurdere nytteverdi og eventuell videre utvikling.

1-dags Business Intelligence workshop for “ikke-teknologer”

Bli kjent og få erfaring med Power BI Desktop, Power BI Service og alle mulighetene dette innebærer.

Microsoft Cloud App Security ​

1-Day Workshop ​

Få oversikt og forståelse for Cloud Application Security i din virksomhet. Enkel implementering, sentralisert administrasjon og innovative automatiseringsmuligheter.

Design Workshop Kartlegge nytteverdi ved en BI løsning

En Business Intelligence løsning skal skape forretningsverdi ved bruk av kundens data til å:

  • Forbedre prosesser

  • Kutte kostnader

  • Forbedre beslutningstagning

  • Facebook
  • Linkedin - Grå Circle

t: 66 77 99 00  //  e: post@move.no

©2021 by Move AS