Move to digital control.png

Governance Risk and Compliance

ISO-ill.png

IT-risikotjenester

ISO27001_logo.JPG
rund-1dagsworkshop.png

Over 53% av alle virksomheter har erfart et datainnbrudd (Cisco Cyber Security report, 2018). Virksomheter som blir utsatt for slike angrep opplever tap av inntekt, gjenopprettingskostnader, produksjonsreduksjon, bøter og omdømmetap.

Vi kan hjelpe din virksomhet med:

  • Å undersøke om IT er underlagt god styring og kontroll

  • Foreta risiko- og sårbarhetsanalyser

  • Vurdere og kvalitetssikre implementasjon av nye IT-løsninger

  • Implementasjon sikkerhetsteknologi og virtualiseringsteknologi

  • Utarbeide sikkerhets- og sonedesign

  • Beredskapsstyring


I over 30 år har Move levert sikkerhets- og sårbarhetstjenester for virksomheter av varierende størrelse innen privat og offentlig sektor. Dette har gitt oss omfattende erfaring med leveranse av avanserte sikkerhetsløsninger og har vært en forutsetning for at flere risikoutsatte virksomheter i dag kan samhandle og operere sikkert i henhold til pålagte krav.

Last ned produktark (pdf)