top of page

Informasjonssikkerhet og personvern

Informasjonssikkerhet og personvern

Compliancebasert kartlegging, implementering og forvatning.

Move bygger og utvikler helhetlige IKT-sikkerhetsløsninger basert på grunnleggende sone- og forvaltningsmodeller. Disse legges til grunn for de soner og grupperinger som en segmentert IKT-infrastruktur bør bestå av.
I tillegg designer, leverer og forvalter Move en rekke løsninger som firewall, priviligert brukerstyring/PAM, identitet- og aksessstyring/IAM.

Move har juridiske ressurser som jobber utelukkende med Compliancebasert kartlegging og implementering av alt fra personvern, GDPR og ISO-baserte standarder med tilhørende analyser.

Les mer om våre sikkerhetstjenester:

Kontakt oss:

Våre partnere

bottom of page