Informasjonssikkerhet og personvern

Compliancebasert kartlegging, implementering og forvatning.

Move bygger og utvikler helhetlige IKT-sikkerhetsløsninger basert på grunnlegende sone- og forvaltningsmodeller. Disse legges til grunn for de soner og grupperinger som en segmentert IKT-infrastruktur bør bestå av.

I tillegg designer, leverer og forvalter Move en rekke løsninger som firewall, priveligert brukerstyring/PAM, Identit og aksess styring/IAM.


Move har juridiske ressurser som jobber utelukkende med Compliancebasert kartlegning og implementering av alt fra personvern, GDPR og ISO-baserte standarder med tilhørende analyser.

Våre partnere