top of page
HPE simplivity server
GLAMOX VALGTE  SIMPLIVITY FRA MOVE

Simplivity forenkler virtuelle miljøer drastisk og konvergerer alle komponenter sammen til ett helhetlig og utbyggbart system.

Reidar Fosse

HPE SimpliVity kombinerer

IT infrastruktur, avanserte datatjenester og AI-støttet drift i en enkel, integrert og hyperkonvergert løsning til en en svært konkurransedyktig pris.

Reidar Fosse, Move AS

Gorillaguide to Hyperconverged Infrastructure
Er hyperkonvergert noe for deg?

Hva er det som gjør at hyperkonvergert infrastruktur er noe alle IT-avdelinger ser nærmere på? Denne guiden dykker ned i HCI arkitektur (hyperconverged infrastructure architecture), og ser på brukerscenarier som transformerer din IT-plattform, reduserer kostnader og forenkler daglig drift.

Forstå hvordan HCI påvirker:

 • programvare-definert nettverk (software defined network)

 • virtual desktop infrastructure (VDI), forretningsapplikasjoner, og edge computing

 • rollen til IT-medarbeiderne

Last ned guiden her:

HPE SimpliVity: Driftssikkerheten og stabiliteten du ønsker

En rekke driftsoppgaver forenkles betydelig og brukerne får den ytelsen og driftssikkerheten og stabiliteten de ønsker. Samtidig har Simplivity en utrolig lagringseffektivitet og dedupliserer data med en gang de oppstår og deretter gjenbrukes disse data for alle fremtidige formål. Med det hypereffektive systemet for backup/recovery sikrer kundene seg mot datatap og nedetid.

Glamox hovedkvarter

GLAMOX valgte SimpliVity fra Move

Når Glamox skulle fornye sitt datarom valgte de HPE sin hyperkonvergerte løsning SimpliVity levert av Move. Simplivity forenkler virtuelle miljøer drastisk og konvergerer alle komponenter sammen til ett helhetlig og utbyggbart system.

Hva er SimpliVity?

Alle har hørt om ulike teknikker for depuplisering av redundante data, men SimpliVity ville mer enn som så. De tenkte at dersom man gjennom ulike teknikker kunne deduplisere og optimalisere dataene med en gang og deretter gjenbruke det for alltid så ville mengden data gå drastisk ned og systemytelse gå drastisk opp. Dette innebar at de måtte se veldig holistisk på hele datasenteret og i et globalt dataperspektiv. Hvis data kun skal lagres en gang og deretter gjenbrukes på tvers av datasentre, utekontor, primær og sekundærdata i HA systemer etc. må man virkelig tenke nøye gjennom helheten.

 

Med utgangspunkt i VMware sin utbredte virtualiseringsplattform var det ikke nødvendig å finne opp det hjulet på ny, men heller se hva man kunne gjøre for å optimalisere et slikt virtuelt miljø.

Ideen var:

 

“Radically simplified IT infrastructure technology for the virtualized data center and the cloud"

 

 

Som software utviklingsselskap investerte SimpliVity utrolig mange timer før de lanserte sitt første produkt i 2012. Faktisk gikk en god del av tiden med til å utvikle akselleratorkortet som en viktig bidragsyter til den høye ytelsen. De har fått gjennomslag for hele 32 patenter som beskytter deres unike teknologi.

 

SimpliVity har forenklet hele datasenteret. De har inkludert funksjoner som forenklet lagring, WAN optimalisering, nettverk, administrasjon, deduplisering og optimalisering av dataobjektene. For ikke å glemme Backup og Recovery som er ett av SimpliVitys absolutte «sweetspots».

Hvem passer det for?

 

SimpliVity passer for virtualiserte miljøer der dataobjektene lar seg optimalisere via deduplisering og kompresjon. Våre typiske kunder kjører mellom 50 og 500 VM’er og har ofte mellom 10 og 50TB med primærdata. Et annet fellestrekk er at de ønsker å forenkle og automatisere datasenteret og ikke minst få en enklere backup hverdag.

 

Når passer det ikke?

 

SimpliVity er normalt ikke den beste løsningen når dataene ikke lar seg deduplisere. F.eks. video, seismikk eller lignende. Selv om SimpliVity vil optimalisere dataobjektene med kompresjon vil ikke arkitekturen her være optimal. Ved enormt store datasett eller lagringsmengder kan det også være en utfordring som vi da må diskutere.

Lønnsomhetsbetraktninger

 

Naturlig nok er det flere hensyn å ta før en skal uttale seg bombastisk i forhold til hva som er lønnsomt eller ikke. Imidlertid er det noen fellestrekk som er lett å enes om:

 1. færre systemer er enklere å drifte enn flere

 2. færre fysiske enheter er enklere å drifte enn flere

 3. kun ett felles supportnummer er enklere enn mange

 4. færre skjermbilder er enklere enn mange

 5. raskere utførelse er enklere enn lang ventetid på behandling av oppgaver

 6. ett system å oppgradere er enklere enn mange

 7. ett system designet for full HA er enklere å drive vedlikehold på enn uten HA

 8. ett system som kan ta fulle VM backuper hvert 15 minutt uten å påvirke ytelse for brukere er veldig bra og kan bety store besparelser dersom man må legge tilbake backup

Digitalisering

 

Innenfor datadrift har vi i alle år jobbet med flere former for automatisering. Digitaliserte prosesser og behandling av data på nye måter tillater bedrifter å fokusere mer på sine kjerneprosesser. Digitalisering er imidlertid mye mer enn en ny IT-trend og krever ofte involvering av ledelsen i hele virksomheten.

Ved å hyperkonvergere datasenteret bidrar SimpliVity til en forenkling av grunnstammen som danner basis i en digitaliseringsprosess. Uansett om virksomheten foretrekker intern drift, hybridløsninger eller andre varianter vil forenkling spille en stor rolle i å muliggjøre nye prosesser. Grunnleggende krav fra virksomheten som raskere applikasjoner, raskere respons på endringsbehov og bedre lønnsomhet oppnås med SimpliVity.

Hvordan virker SimpliVity? – et lederperspektiv

 

Som overalt i resten av samfunnet utsettes IT avdelingen for mantraet "raskere, bedre, billigere". Samtidig skal det selvfølgelig være sikkert og fungere 100% av tiden.

Kort sagt bringer hyperkonvergert infrastruktur en ny og svært effektiv måte å redusere kostnader samtidig som IT lettere kan levere de ytelser organisasjonen og brukerne krever. Grunnleggende smelter SimpliVity alle de adskilte komponenter i ett datasenter sammen til en helhetlig enhet. For å møte organisasjonens krav om 100% tilgjengelighet gjøres disse redundante slik at en eventuell feil eller vedlikehold ikke medfører stopp for brukerne.

Samtidig fjernes alle tidligere administrasjonsverktøy og spesialkompetanser og man sitter igjen med ett enkelt grensesnitt mot hele systemet. Normalt krever ikke dette grensesnitt opplæring heller fordi det er en fortsettelse av det fra før mest brukte.

Lagring og backup har alltid vært ett av de kompliserte områdene innen ett datasenter og mange ganger vært en akilleshæl. Det at vi nå fjerner kompleksiteten gjør hverdagen vesentlig enklere for IT og til slutt for hele organisasjonen. 

Gjennom å virtualisere og sammensmelte kompliserte komponenter sitter vi igjen med ett enklere overordnet bilde av hva datasenteret nå består av. Essensen er at programvarelaget nå inneholder en virtuell lagringsenhet (VSA) som kjøres på hver node i clusteret. Denne kommuniserer over standard ethernet og danner et distribuert filsystem hvor alle de virtuelle maskinene kjøres:

Oversikt over en virtuell lagringsenhet.

Dataeffektivitet med «inline deduplisering»

Normalt utføres deduplisering av data innenfor mange deler av databehandling og nettverk. Problemet med dette er at de samme operasjoner gjennomføres mange ganger og på ulike nivåer. Dette er svært ineffektivt og kostbart. Mange av disse systemene/lagene vil gjerne gjøre det på sin måte og re-hydrerer dataene før de anvender sine algoritmer.

SimpliVity har en annen tilnærming til deduplisering enn det som er vanlig. SimpliVity dedupliserer med en gang data oppstår og deretter gjenbrukes disse data for alle fremtidige formål. Det krever naturligvis datakraft å gjøre disse operasjonene og derfor har SimpliVity utviklet sitt aksellerasjonskort som ikke bare utfører prosessen, men som samtidig også avlaster resten av systemet. Dette frigjør tid for prosessor, minne og lagring slik at forretningsapplikasjonene gis forutsigbar og best mulig ytelse. SimpliVity sin "en gang for alltid" tilnærming betyr at data behandles en gang, og at de forblir i et effektivt format for alltid, uansett om det er for lagring, sikkerhetskopiering, replikering, bevegelse til skyen osv. SimpliVity sin virtualiseringsplattform strekker seg også på tvers av kundens ulike lokasjoner (federation). Dette betyr at ikke bare er dataene effektive lokalt, men det betyr også at overflødige data ikke vil bli sendt unødig til andre lokasjoner.

Ekstrem dataeffektivitet

 

Denne illustrasjonen viser 10 dataobjekter som i realiteten bare lagres som ett objekt. Simplivity garanterer denne 10:1 effektiviteten på tvers av lagring og backup. Gjennomsnittlig effektivitet er langt høyere og vanligvis ca. 52:1

SimpliVity gir ekstrem dataeffektivitet.
Maksimer oppetid og unngå datatap

Hvor feiltolerant er SimpliVity?

Når du skal vurdere ulike Hyperkonvergerte infrastrukturløsninger, er det viktig at du stiller mange spørsmål om hvordan de ulike leverandører sikrer dine data og systemets driftssikkerhet. Hvor mange feil tolereres uten at driften påvirkes og ikke minst hvordan må løsningen designes og driftes for å unngå tap av data eller driftsavbrudd.

Svarene på disse spørsmål vil sannsynligvis avgjøre hvilken løsning du velger!

SimpliVity er bygget fra grunnen for å gi ekstrem høy feiltoleranse, nettopp fordi ingen virksomheter har lyst til å miste data eller å ha driftsavbrudd. Samtidig er backup og recovery prosessene avgjørende for hvor sikkert ditt system blir i sin helhet.

 

Dataintegritet

 

Hva skjer dersom en blokk blir korrupt?

SimpliVity er designet fullstendig for å unngå «single point of failure». Her er en forenklet forklaring:

 • Alle nye data skrives i parallell på 2 ulike verter (i første omgang til NVRAM, flash) og beskyttet av superkondensatorer. Først når begge verter (2 ulike lokasjoner) melder suksess tilbake gis det tilbakemelding til VM’en og den kan fortsette sine oppgaver.
   

 • Alle nye data stripes ved hjelp av HW RAID (type 1 og 5 på flash/SSD og type 6 på HDD)
   

 • Alle data «scrubbes» jevnlig når systemene er «idle med under 200 IOPS». Scrubbing traverserer blokker og gjør checksum mot RAID info og sikrer at ingen data har blitt korrupt under lagring (Bit Rot). Hvis feil på checksum oppdages så rettes dette aktivt ved hjelp av den underliggende RAID teknologien.Dersom så dette ikke er mulig hentes backup fra en annen node.
   

 • Alle VM’er kan beskyttes med full VM backup ned på 15 minutters intervaller og lagres minimum på 2 uavhengige noder.

 

Vil en korrupt fil kunne spre seg til andre hoster i systemet (replikeringsfeil)?
 

 • Jeg vil prøve å forklare dette med analogien til en kortstokk på 52 kort. Disse 52 kortene representerer en VM. Mellom systemene sendes et «manifest» som beskriver alle 52 kort. Det ene systemet rapporterer så tilbake at det mangler hjerter ni og spar ess.  Siden 2 kort mangler sendes disse 2 over og sammen med oversikten over de 50 andre blir systemet komplett. Hva da hvis et av kortene blir korrupt mellom 2 backuper uten at metadatainformasjonen endres? Dette korrupte kortet vil ikke bli replikert til lokasjon 2 i det hele tatt. Hva så hvis operativsystemet selv skriver korrupte data? Disse vil registreres av primærsite som en ny datablokk som ikke kan dedupliseres (men blir komprimert) og blir skrevet til systemet på vanlig måte samtidig som Metadata ajourholdes. La oss kalle dette for kort nummer 53. Kort nummer 53 vil i dette tilfelle være et nytt kort og sånn sett ikke påvirke de tidligere kortene som tidligere backuper viser til. I motsetning til mange andre backupsystemer som baserer seg på ulike «snapshot» versjoner som bygges/restores i en kjede er SimpliVity backuper selvstendige frittstående fulle backuper. Så svaret på det innledende spørsmålet blir nei og at man ved en eventuell feil i så fall leser tilbake backup av den ene VM/fil.

 

 • Skissen viser de ulike mekanismene i SimpliVitys system for å unngå tap av data:

SimpliVity garantier

Garantier

SimpliVity gir klare garantier og disse kan være avgjørende for hvilket system man velger. Her er oversikten over garantiene. 

Forenkle ditt IT-miljø drastisk med SimpliVity.

SimpliVity forenkler
bottom of page