Governance Risk and Compliance

En integrert måte å tilpasse IT med forretningsmål, forstå lovpålagte krav og styre risikoer.

Move opplever et tydelig skifte fra tradisjonell IT-drift, til en hverdag der skytjenester, leverandørstyring, bring-your-own-device (BYOD), mobilitet og nye lovkrav setter føringer for hvordan IT-tjenester må utformes og tilpasses forretningsfunksjoner. Move har omfattende erfaring med å bistå virksomheter med risikoanalyse, etterlevelse av rettslige krav og etablering av styring og lederstøtte.  

risk_information.png

Regulatorisk etterlevelse

IT-risikotjenester

Styring og internkontroll