top of page

Business Intelligence

Ønsk en datadrevet bedriftskultur velkommen!

Business meeting
rund-1dagsworkshop.png

Bli med på Moves 1-dags workshop for “ikke-teknologer” med fokus på å bli kjent og få erfaring med Power BI Desktop, Power BI Service og alle mulighetene dette innebærer.

Deltakerne oppfordres til å ta med egne datasett i Excel eller .csv filer, da vi avslutningsvis skal utvikle egne rapporter under veiledning fra intrukstørene.

Agenda

  • Introduksjon til Power BI

  • Demo: Import fra ulike datakilder, rensing og transforme-ring av data, utforming av rapporter + dashboards, Power BI portalen, samhandling på tvers av MS sine tjenester og med hverandre)

  • Deltakerne får praktiske oppgaver som skal utføres. Avslutningsvis vil deltakerne få mulighet til å lage rapporter basert på egne data


Hvem passer kurset for?
Ledelse, økonomi, HR, andre ansatte i en virksomhet som ønsker å lære mer om denne type verktøy for å forenkle sin hverdag og informasjonsdelingen på tvers av bedriften.

Etter endt workshop vil du ha bedre forståelse for:

  • Hvordan koble til, importere og sette sammen data fra ulike kilder

  • Hvilke regler som skal settes opp, og hvordan ­bestemme måltall (KPIer)

  • Brukervennlige visualiseringsverktøy som er enkle å bruke og forstå

  • Hvordan bygge gode visuelle rapporter

  • Deling av rapporter, i og utenfor bedriften

  • Samhandling med andre Microsoft produkter (Power Point, SharePoint, Teams, etc.)


Varighet: 8 timer

Last ned produktark (pdf)

bottom of page