top of page

Business Intelligence

Kartlegg nytteverdi ved en BI-løsning

Business Intelligence

Halvdags
BI-
workshop

En Business Intelligence-løsning skal skape forretningsverdi ved bruk av kundens data til å:

 • Effektivisere og forbedre prosesser

 • Kutte kostnader

 • Forbedre beslutningstagning

 

En Workshop bidrar til at kunden forstår hvordan innføring av en BI løsning, legger premisser for å kunne ta gode beslutninger i bedriften, optimalisere drift og øke lønnsomheten gjennom å tolke datagrunnlaget som allerede ligger der. Kunden vil etter workshopen ha bedre innsikt om hvilke muligheter et prosjekt gir og hva som kreves for å oppnå fordelene. Workshopen utfordrer virksom¬heten til å definere hvilke behov som haster.

 

Her er noen måter som business intelligence kan hjelpe virksomheter å ta smartere og datadrevne beslutninger på:

 • Identifisere og øke profitt

 • Analysere kundemønstre

 • Sammenligne deres data mot konkurrentenes

 • Spore prestasjoner tilbake i tid

 • Optimalisere driften

 • Forutse suksess

 • Se markedstrender

 • Oppdage problemer underveis


Agenda

 • Introduksjon av metodikk for hvordan BI/analyseløsninger gjennomføres av Move

 • Kartlegging av kundens nåværende utfordringer knyttet til databehandling og informasjonsdeling i virksomheten

 • Hvilke roller kan ha behov for en analyseløsning i fremtiden og hvorfor

 • Prioritert liste av mulige prosjekter med gevinstfaktorer

 

Rapport
Etter workshoppen vil kunde få en rapport som summerer de områder, hos kunde,  hvor man fort kan oppnå en gevinst gjennom innføring av en BI løsning.

Last ned produktark (pdf)
 

bottom of page