Move to digital control.png

Business Intelligence

Kartlegg nytteverdi ved en BI-løsning

BI_DesignWorkshop.png
rund-halvdagsworkshop.png

En Business Intelligence-løsning skal skape forretningsverdi ved bruk av kundens data til å:
•  Forbedre prosesser
•  Kutte kostnader
•  Forbedre beslutningstagning


En Design Workshop bidrar til at kunden forstår hvilke utfordringer bedriften står ovenfor og hvordan dette løses ved hjelp av en BI-løsning. Kunden vil etter workshopen ha bedre innsikt om hvilke muligheter et prosjekt gir og hva som kreves for å oppnå fordelene. Workshopen utfordrer virksom­heten til å definere hvilke behov som haster.

Workshopen bidrar til økt bevissthet om prosesser rundt databehandling og informasjonsdeling. I til-legg får kunden svar på hvordan en analyseløsning kan hjelpe dem. Dette er første steg mot en kom-plett analyseløsning og resultatene kan tas med i et fullverdig Business Intelligence prosjekt.

Agenda

  • Introduksjon av metodikk for hvordan BI/analyseløsninger gjennomføres av Move

  • Kartlegging av kundens nåværende utfordringer knyttet til databehandling og informasjonsdeling i virksomheten

  • Hvilke roller kan ha behov for en analyseløsning i fremtiden og hvorfor

  • Forslag til design av dashboards dersom man velger å gjennomføre et BI-prosjekt


Varighet: 4 timer
Pris: kr 9.000,-

Last ned produktark (pdf)