Backup as a Service

BaaS Datacenter og BaaS Microsoft 365

Formålet med tjenesten Backup as a Service er å sørge for systematisk sikring av data som er lagret i bedriftens datarom og/eller i skytjenester. Backup er en del av den daglige driften som ofte blir oversett inntil man trenger å gjenopprette data som har blitt borte eller korrupt. Med tjenesten får man mulighet til effektiv gjenoppretting (restore) av data som gir mulighet til å fortsette driften. Tjenesten reduserer økonomiske konsekvenser av nedetid og gir samtidig beskyttelse mot fatale konsekvenser fra løsepengevirus-angrep (ransomware).

Tjenesten er basert på en avansert plattform bestående av markedsledende program- og maskinvare installert i bedriftens og/eller i Move sitt datasenter. Man får tilgang til en «on-prem» installert plattform dedikert til backup, hvor alle data er kryptert og utilgjengelig for andre enn kunden selv og Move sitt driftspersonell.


Move sørger for at backup blir gjennomført i henhold til avtalt rutine og vil regelmessig teste at gjenoppretting fungerer som tiltenkt.
Data kan kopieres (replikeres) til et av Move sine datasentre som en off-site kopi for å sikre mot katastrofe.
All programvare, fastvare (firmware) og lisenser som inngår i tjenesten er inkludert.

BaaS Datacenter

Backup as a Service – Datasenter er en robust backup og gjenopprettingstjeneste av data lagret i kundens datasenter eller i en skytjeneste. Tjenesten sikrer minimal nedetid for forretningsdriften og dermed reduserer evenetuelle økonomiske konsekvenser for virksomheten.

Backup as a Service er å sørge for systematisk sikring av data som er lagret i kundens datarom og evt. i skytjenesten Microsoft 365. Med en slik tjeneste vil kunden oppnå en effektiv tilbakestilling (restore) av data for å sikre kontinuerlig drift. Tjenesten bidrar dermed til å minimere økonomiske konsekvenser av nedetid og gir også en effektiv beskyttelse mot løsepengevirus-angrep (ransomware).


Tjenesten er basert på en avansert plattform av markedsledende program- og maskinvare installert i kundens og Move sitt datasenter. Kunden får tilgang til en on-prem installert plattform dedikert til backup, hvor alle data er kryptert og utilgjengelig for andre enn kunden selv og Move sitt driftspersonell.

 

Backup er en del av daglig drift som ofte blir oversett inntil man trenger å gjenopprette data som har blitt borte eller er korrumpert.

 

Move sørger for at backup blir fulgt opp og vil regelmessig teste at gjenoppretting (restore) fungerer som tiltenkt.
Data kopieres (replikeres) til et av Move sine datasentre som en off-site kopi for å sikre mot katastrofe.
All programvare, fastvare og lisenser som inngår i tjenesten er eid av Move.

Baas Microsoft 365

Backup as a Service – Microsoft 365 er en robust backup og gjenopprettingstjeneste av data lagret i kundens datasenter eller i en skytjeneste. Tjenesten sikrer minimal nedetid for forretningsdriften og dermed reduserer evenetuelle økonomiske konsekvenser for virksomheten.

Backup as a Service er å sørge for systematisk sikring av data som er lagret i skytjenesten Microsoft 365. Det er viktig å være klar over at Microsoft/Azure ikke tar backup av kundens data og disse kan bli korrupte eller slettet ved menneskelig feil. Med en slik tjeneste vil kunden oppnå en effektiv tilbakestilling (restore) av data for å sikre kontinuerlig drift. Tjenesten bidrar dermed til å minimere økonomiske konsekvenser av nedetid og gir også en effektiv beskyttelse mot løsepengevirus-angrep (ransomware).


Tjenesten er basert på en avansert plattform av markedsledende program- og maskinvare installert i kundens og Move sitt datasenter. Kunden får tilgang til en on-prem installert plattform dedikert til backup, hvor alle data er kryptert og utilgjengelig for andre enn kunden selv og Move sitt driftspersonell.
Backup er en del av daglig drift som ofte blir oversett inntil man trenger å gjenopprette data som har blitt borte eller er korrumpert.


Move sørger for at backup blir fulgt opp og vil regelmessig teste at gjenoppretting (restore) fungerer som tiltenkt.
Data kopieres (replikeres) til et av Move sine datasentre som en off-site kopi for å sikre mot katastrofe.
All programvare, fastvare og lisenser som inngår i tjenesten er eid av Move.

  • Facebook
  • Linkedin - Grå Circle

t: 66 77 99 00  //  e: post@move.no

©2021 by Move AS