top of page
ransomeware_topp.jpg

DON'T PANIC!

Backup som en tjeneste - også kalt Backup as a Service eller BaaS - sørger for systematisk sikring av data som er lagret i virksomhetens datarom og/eller i skytjenester. Backup er en del av den daglige driften som ofte blir oversett inntil man trenger å gjenopprette data som har blitt borte eller korrupt.

Med BaaS-tjenesten får man effektiv gjenoppretting av data som gir mulighet til å fortsette driften. Tjenesten reduserer økonomiske konsekvenser av nedetid og gir samtidig beskyttelse mot fatale konsekvenser fra løsepengevirus-angrep (ransomware).
 

Backup-løsningen kan også leveres som en komplett installasjon i virksomhetens datasenter dersom man ønsker å eie løsningen selv. Move har spisskompetanse på de ledende løsningene i markedet blant annet Cohesity, Dell Technologies, HPE, IBM, Rubrik og Veeam, og gir de beste råd for din virksomhet ut fra dine behov.

BaaS webinar intro

Webinar:

Backup som en ekstern tjeneste (BaaS) sikrer virksomhetens data og drift ifbm et cyber-angrep

Teknologidirektør Åsmund Berget i Move ser på backup som en del av beredskapen i forbindelse med ransomware angrep. En profesjonelt driftet backup tjeneste basert på 3-2-1 prinsippet vil i de fleste tilfeller sikre virksomhetens daglige drift. 

I dette webinaret forklares hvordan Move har designet sin BaaS tjeneste og den underliggende teknolgien fra Cohesity.

Registrer deg i skjema og se webinaret som tar ca 17 minutter.

BaaS Datasenter

Backup as a Service – Datasenter

Backup as a Service – Datasenter er en robust backup og gjenopprettingstjeneste av data lagret i kundens datasenter eller i en skytjeneste. Tjenesten sikrer minimal nedetid for forretningsdriften og reduserer dermed eventuelle økonomiske konsekvenser.

Tjenesten leveres over en avansert teknologiplattform med markedsledende program- og maskinvare installert i kundens og Move sitt datasenter. Kunden får tilgang til en on-prem installert plattform dedikert til backup, hvor alle data er kryptert og utilgjengelig for andre enn kunden selv og Move sitt driftspersonell.

Tjenesten tar utgangspunkt i industristandard-prinsippet 3-2-1; Det er alltid 3 kopier av dataene, 2 kopier på ulike lagringsmedia, og 1 kopi ut av huset.

Move sørger for at backup blir fulgt opp og vil regelmessig teste at gjenoppretting (restore) fungerer.
Data kopieres (replikeres) til et av Move sine datasentre som en off-site kopi for å sikre mot katastrofe.
 

Baas Microsoft 365

Backup as a Service – Microsoft 365

Backup as a Service – Microsoft 365 er en robust backup og gjenopprettingstjeneste av data lagret i kundens Microsoft 365 skytjeneste. Tjenesten kan leveres som en selvstendig tjeneste eller som en opsjon til BaaS Datasenter.

Det er viktig å være klar over at Microsoft ikke tar backup av virksomhetens data og disse kan bli korrupte eller slettet ved menneskelig feil. Med Move BaaS-tjenesten vil kunden oppnå en effektiv tilbakestilling (restore) av data dersom uhellet er ute.


Tjenesten leveres over en avansert teknologiplattform av markedsledende program- og maskinvare og vil sørge for at kunden alltid har en backup av sine forretningsdata som blir benyttet i:

  • Sharepoint

  • Exchange

  • Teams

  • OneDrive for Business

På samme måte som backup av datasenteret, vil denne tjenesten også beskytte deg mot konsekvensene av løsepenge-virus ved at du alltid vil kunne gjenopprette en virusfri backup.

bottom of page