top of page
Multi tasking

Microsoft Azure-tjenester fra Move

Move investerer kontinuerlig i å utvikle vår kompetanse innen en rekke Microsoft teknologier og er Gold Partner, dvs «best in class» innenfor definerte områder: 

Datacenter, Dataanalytics, Collaboration & Content, Project and Portfolio Management.

 

I tillegg er Move Silver Partner innen: Application Development, Cloud Platform, Cloud Productivity, Messaging, Small And Mid-market Solutions, Windows and Devices.

Microsoft Gold Partner

Microsoft Cloud App Security ​

1-Day Workshop ​

Få oversikt og forståelse for Cloud Application Security i din virksomhet. Enkel implementering, sentralisert administrasjon og innovative automatiseringsmuligheter.

Cloud Security
bottom of page